Học liệu mở

 • Bài giảng Luật môi trường: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Hằng

  Bài giảng Luật môi trường: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Hằng

  Bài giảng Luật môi trường: Bài 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm môi trường, hiện trạng môi trường; trình bày được các biện pháp bảo vệ môi trường; trình bày được khái niệm Luật Môi trường; phân tích được các nguyên tắc cơ bản của ngành Luật Môi trường.

   42 p daihocthudo 29/08/2022 36 0

 • Bài giảng Luật môi trường: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Hằng

  Bài giảng Luật môi trường: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Hằng

  Bài giảng Luật môi trường: Bài 3 Những nội dung cơ bản của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, với mục tiêu giúp các bạn có thể nêu được hiện trạng và lí giải nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học; hiểu rõ nội dung pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học: bảo tồn gen, loài và hệ sinh thái.

   36 p daihocthudo 29/08/2022 26 0

 • Bài giảng Luật môi trường: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Hằng

  Bài giảng Luật môi trường: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Hằng

  Bài giảng Luật môi trường: Bài 2 Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày khái niệm ô nhiễm môi trường, khái niệm suy thoái môi trường, sự cố môi trường; trình bày được khái niệm kiểm soát ô nhiễm môi trường; các chủ thể tham gia kiểm soát ô nhiễm môi trường.

   49 p daihocthudo 29/08/2022 28 0

 • Bài giảng Luật môi trường: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Hằng

  Bài giảng Luật môi trường: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Hằng

  Bài giảng Luật môi trường: Bài 4 Pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường với mục tiêu giúp các bạn có thể nêu khái niệm ĐMC, ĐTM, CBM; nắm được vai trò, mục đích, ý nghĩa đánh giá môi trường; nắm được các quy định pháp luật hiện hành về đánh giá môi trường.

   37 p daihocthudo 29/08/2022 28 0

 • Bài giảng Luật môi trường: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Hằng

  Bài giảng Luật môi trường: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Hằng

  Bài giảng Luật môi trường: Bài 5 Pháp luật về bảo vệ các nguồn tài nguyên với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm, vai trò tài nguyên; trình bày được nội dung pháp luật về bảo vệ các nguồn tài nguyên: Tài nguyên nước; Tài nguyên thủy sản; Tài nguyên rừng.

   62 p daihocthudo 29/08/2022 28 0

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 1: Những vấn đề chung về xây dựng văn bản pháp luật

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 1: Những vấn đề chung về xây dựng văn bản pháp luật

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 1: Những vấn đề chung về xây dựng văn bản pháp luật. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm chung văn bản pháp luật và xây dựng văn bản pháp luật; tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản pháp luật; quy trình xây dựng văn bản pháp luật;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   11 p daihocthudo 29/08/2022 23 0

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 3: Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản pháp luật

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 3: Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản pháp luật

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 3: Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản pháp luật. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kiểm tra văn bản pháp luật; rà soát văn bản pháp luật; xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   13 p daihocthudo 29/08/2022 21 0

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 2: Hình thức, ngôn ngữ, nội dung trong xây dựng và soạn thảo văn bản pháp luật

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 2: Hình thức, ngôn ngữ, nội dung trong xây dựng và soạn thảo văn bản pháp luật

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 2: Hình thức, ngôn ngữ, nội dung trong xây dựng và soạn thảo văn bản pháp luật. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hình thức văn bản pháp luật; ngôn ngữ trong văn bản pháp luật; nội dung văn bản pháp luật;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p daihocthudo 29/08/2022 23 0

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 4: Soạn thảo một số văn bản pháp luật cụ thể

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 4: Soạn thảo một số văn bản pháp luật cụ thể

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 4: Soạn thảo một số văn bản pháp luật cụ thể. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp; soạn thảo Quyết định; soạn thảo Chỉ thị; soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hội nghị;... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   7 p daihocthudo 29/08/2022 18 0

 • Đề cương Hôn nhân và gia đình: Khẳng định đúng sai và bài tập

  Đề cương Hôn nhân và gia đình: Khẳng định đúng sai và bài tập

  Tập "Đề cương Hôn nhân và gia đình" bao gồm 25 câu hỏi lý thuyết và 20 câu hỏi đúng - sai giúp các bạn có thể ôn tập môn học Luật Hôn nhân và gia đình. Tài liệu có hướng dẫn trả lời chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p daihocthudo 28/02/2022 131 2

 • Đề cương Luật hình sự 2

  Đề cương Luật hình sự 2

  Đề cương ôn thi môn Luật hình sự 1 có đáp án tham khảo để các bạn sinh viên nghiên cứu, tham khảo cho kỳ thi của mình. Đề cương bao gồm bộ hơn 70 câu hỏi và đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   44 p daihocthudo 28/02/2022 96 1

 • Đề cương môn Luật Lao động

  Đề cương môn Luật Lao động

  Tài liệu tổng hợp các câu hỏi ôn thi môn Luật Lao động có đáp án để các bạn sinh viên nghiên cứu, tham khảo cho kỳ thi của mình. Đề cương bao gồm bộ hơn 25 câu hỏi và đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p daihocthudo 28/02/2022 99 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số