Học liệu mở

 • Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại - Tạ Thị Thịnh

  Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại - Tạ Thị Thịnh

  Phân loại và tổ chức mục lục phân loại cung cấp kiến thức cần thiết, cơ bản nhất về lý luận phân loại nói chung và phân loại tài liệu, phân loại thư viện nói riêng. Cung cấp thông tin chọn lọc về các khung phân loại tiêu biểu trên thế giới và một số khung phân loại đã được Việt Nam hóa.

   122 p daihocthudo 29/07/2021 71 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 0 - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 0 - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài giảng Pháp luật đại cương (Dành cho sinh viên không chuyên ngành Luật, khối ngành Khoa học Tự nhiên) cung cấp cho người học những khái niệm, thuật ngữ pháp lý cơ bản liên quan đến hệ thống pháp luật và bộ máy nhà nước của quốc gia; vận dụng các quy định pháp luật để giải quyết một số bài tập tình huống đơn giản; giúp sinh viên hình...

   11 p daihocthudo 28/07/2021 59 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 1 - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 1 - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 1 trang bị cho người học những kiến thức về nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, chức năng của Nhà nước. Những nội dung chính được trình bày trong bài gồm có: Nguồn gốc của Nhà nước, bản chất của Nhà nước, đặc điểm của Nhà nước, chức năng của Nhà nước, hình thức và bộ máy nhà nước, bộ máy nhà...

   45 p daihocthudo 28/07/2021 75 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 2 cung cấp cho người học những kiến thức về nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, vai trò của Pháp luật. Những nội dung chính được trình bày trong bài gồm có: Nguồn gốc của Pháp luật, bản chất của Pháp luật, chức năng của Pháp luật.

   19 p daihocthudo 28/07/2021 49 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài 3 cung cấp cho người học những kiến thức về Nhà nước và Bộ máy nhà nước. Những nội dung chính được trình bày trong bài gồm có: Khái niệm (Concept), hình thức nhà nước (Forms of the State), bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam (Apparatus of The Socialist Republic of Vietnam).

   51 p daihocthudo 28/07/2021 72 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài 4 cung cấp cho người học những kiến thức về pháp luật – công cụ điều chỉnh các mối Quan hệ xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong bài gồm có: Khái niệm, hình thức của pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách...

   51 p daihocthudo 28/07/2021 50 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 5 - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 5 - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài 5 cung cấp cho người học những kiến thức về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Những nội dung chính được trình bày trong bài gồm có: Giới thiệu chung; giới thiệu ngành luật hiến pháp; giới thiệu ngành luật hình sự, tố tụng hình sự; giới thiệu ngành luật hành chính, tố tụng hành chính; giới thiệu ngành luật dân sự, tố tụng...

   47 p daihocthudo 28/07/2021 50 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6A - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6A - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài 6A cung cấp cho người học những kiến thức về Giới thiệu ngành luật hình sự. Những nội dung chính được trình bày trong bài gồm có: Sơ lược lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam, những điểm mới của Bộ Luật Hình sự 2015, Bộ Luật hình sự - Phần Chung, Bộ Luật hình sự - Phần Các tội phạm.

   56 p daihocthudo 28/07/2021 47 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6B - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6B - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài 6B cung cấp cho người học những kiến thức về Luật tố tụng hình sự. Những nội dung chính được trình bày trong bài gồm có: Lịch sử luật tố tụng hình sự Việt Nam, một số điểm mới của BLTTHS 2015, khái quát chung, thủ tục tố tụng hình sự.

   30 p daihocthudo 28/07/2021 49 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7A - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7A - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài 7 giới thiệu về Luật Dân sự. Những nội dung chính được trình bày trong bài gồm có: Khái quát chung, quyền sở hữu, quyền thừa kế, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, bồi thường nghĩa vụ ngoài hợp đồng.

   65 p daihocthudo 28/07/2021 53 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7A(tt) - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7A(tt) - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài giảng này cung cấp cho người học những kiến thức về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự. Những nội dung chính được trình bày trong bài gồm có: Khái quát chung về giao dịch dân sự và nghĩa vụ dân sự; khái quát chung về hợp đồng dân sự; giao kết, thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng; biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

   31 p daihocthudo 28/07/2021 50 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7B - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7B - ThS. Ngô Minh Tín

  Bài 7b cung cấp cho người học những kiến thức về Luật Tố tụng Dân sự. Những nội dung chính được trình bày trong bài gồm có: Khái quát chung về Luật Tố tụng Dân sự, thủ tục tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p daihocthudo 28/07/2021 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số