Học liệu mở

 • Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1 - PGS.TS. Đàm Gia Mạnh

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1 - PGS.TS. Đàm Gia Mạnh

  Phần 1 của cuốn giáo trình Hệ thống thông tin quản lý trình bày những nội dung chính sau: Chương I - Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý; Chương II - Nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   215 p daihocthudo 30/11/2023 3 0

 • Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 - PGS.TS. Đàm Gia Mạnh

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 - PGS.TS. Đàm Gia Mạnh

  Phần 2 của cuốn giáo trình Hệ thống thông tin quản lý tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: Chương III - Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin; Chương IV - Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p daihocthudo 30/11/2023 2 0

 • Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 1 - PGS.TS. Doãn Kế Bôn, TS. Lê Thị Việt Nga

  Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 1 - PGS.TS. Doãn Kế Bôn, TS. Lê Thị Việt Nga

  Phần 1 của cuốn giáo trình Kinh doanh quốc tế trình bày những nội dung chính sau: Chương 1 - Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa; Chương 2 - Môi trường kinh doanh quốc tế; Chương 3 - Chiến lược kinh doanh quốc tế và cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   177 p daihocthudo 30/11/2023 3 0

 • Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 2 - PGS.TS. Doãn Kế Bôn, TS. Lê Thị Việt Nga

  Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 2 - PGS.TS. Doãn Kế Bôn, TS. Lê Thị Việt Nga

  Phần 2 của cuốn giáo trình Kinh doanh quốc tế tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: Chương 4 - Các hình thức kinh doanh quốc tế; Chương 5 - Quản trị tại doanh nghiệp kinh doanh quốc tế; Chương 6 - Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   203 p daihocthudo 30/11/2023 1 0

 • Ebook Nguyên lý kinh tế vi mô (Principles of Microeconomics): Phần 1

  Ebook Nguyên lý kinh tế vi mô (Principles of Microeconomics): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Nguyên lý kinh tế vi mô (Principles of Microeconomics)" cung cấp các kiến thức cơ sở và các công cụ nghiên cứu kinh tế vì mộ, nền tảng kiến thức về cơ chế thị trường dựa trên hoạt động của cầu và cung; cung cấp những nguyên lý mà người tiêu dùng quyết định lựa chọn những hàng hóa và dịch vụ mà họ tiêu dùng nhằm tối đa...

   212 p daihocthudo 31/10/2023 16 0

 • Ebook Nguyên lý kinh tế vi mô (Principles of Microeconomics): Phần 2

  Ebook Nguyên lý kinh tế vi mô (Principles of Microeconomics): Phần 2

  Phần 1 của cuốn sách "Nguyên lý kinh tế vi mô (Principles of Microeconomics)" cung cấp kiến thức lý thuyết về cấu trúc thị trường với 4 chương: thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn, thị trường cạnh tranh không hoàn toàn, thị trường các yếu tố sản xuất. Nội dung chủ yếu của phần này tập trung vào nhận diện đặc trưng...

   292 p daihocthudo 31/10/2023 19 0

 • Ebook Thị trường tài chính (Financial markets): Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn

  Ebook Thị trường tài chính (Financial markets): Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn

  Phần 1 của cuốn sách "Thị trường tài chính (Financial markets)" gồm những nội dung chính sau: Chương 1 - Tổng quan về thị trường tài chính (Financial markets); Chương 2 - Thị trường tiền tệ (Money markets); Chương 3 - Thị trường hối đoái (Foreign exchange market);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p daihocthudo 31/10/2023 15 0

 • Ebook Thị trường tài chính (Financial markets): Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn

  Ebook Thị trường tài chính (Financial markets): Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Thị trường tài chính (Financial markets)" gồm những nội dung chính sau: Chương 4 - Thị trường chứng khoán (Securities markets); chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán; các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán; thị trường chứng khoán tập trung và nguyên tắc hoạt động trên thị trường chứng khoán tập...

   89 p daihocthudo 31/10/2023 20 0

 • Ebook Nghiên cứu marketing lý thuyết và thực tế: Phần 1

  Ebook Nghiên cứu marketing lý thuyết và thực tế: Phần 1

  Ebook "Nghiên cứu marketing lý thuyết và thực tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thực chất và phân loại nghiên cứu marketing phục vụ cho quản trị marketing; Tổ chức thực hiện và quy trình nghiên cứu marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   77 p daihocthudo 31/10/2023 18 0

 • Ebook Nghiên cứu marketing lý thuyết và thực tế: Phần 2

  Ebook Nghiên cứu marketing lý thuyết và thực tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu marketing lý thuyết và thực tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thực trạng hoạt động nghiên cứu marketing phục vụ quản trị marketing ở Việt Nam; Khó khăn, thách thức và tiền đề phát triển nghiên cứu marketing ở Việt Nam; Những bài học lịch sử, các quan điểm và giải pháp góp phần phát...

   151 p daihocthudo 31/10/2023 15 0

 • Ebook Xúc tiến thương mại: Phần 1

  Ebook Xúc tiến thương mại: Phần 1

  Sách tham khảo "Xúc tiến thương mại" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Toàn cầu hoá và phát triển thương mại; tổ chức thương mại thế giới; các tiếp cận của khu vực đối với tự do hoá thương mại;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   195 p daihocthudo 31/10/2023 20 0

 • Ebook Xúc tiến thương mại: Phần 2

  Ebook Xúc tiến thương mại: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Sách tham khảo "Xúc tiến thương mại" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xây dựng mạng lưới cơ quan hỗ trợ xúc tiến thương mại; tiếp cận các thị trường toàn cầu và trở thành hãng kinh doanh quốc tế; thuận lợi hoá thương mại và thương mại điện tử;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   201 p daihocthudo 31/10/2023 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdsphanoi
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcdsphanoi285300vi