Học liệu mở

 • Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 1

  Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách "Chiến lược và chính sách kinh doanh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bản chất quản trị; Mô hình của quản trị chiến lược kinh doanh; Nghiên cứu môi trường; Phân tích nguồn lực nội bộ; Phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị; Xây dựng chiến lược để lựa chọn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   209 p daihocthudo 29/11/2022 1 0

 • Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 2

  Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Chiến lược và chính sách kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp; Chiến lược ở các đơn vị kinh doanh và chức năng; Thực hiện chiến lược kinh doanh; Kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   275 p daihocthudo 29/11/2022 1 0

 • Ebook Các tình huống kinh doanh trong thương mại điện tử (Sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Các tình huống kinh doanh trong thương mại điện tử (Sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Các tình huống kinh doanh trong thương mại điện tử" có nội dung trình bày về: các tình huống về lợi ích và trở ngại của thương mại điện tử; các tình huống về mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   172 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Ebook Các tình huống kinh doanh trong thương mại điện tử (Sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Các tình huống kinh doanh trong thương mại điện tử (Sách tham khảo): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Các tình huống kinh doanh trong thương mại điện tử" tiếp tục với các nội dung về: các tình huống thanh toán điện tử; các tình huống về an toàn, bảo mật trong thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   156 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Ebook Bài tập thực hành quản lý chất lượng: Phần 1

  Ebook Bài tập thực hành quản lý chất lượng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bài tập thực hành quản lý chất lượng" cung cấp cho bạn những nội dung về: những công cụ của quản lý chất lượng; bảy công cụ thông dụng trong quản lý chất lượng; bảy công cụ mới cho quản lý và cải tiến chất lượng; hướng dẫn áp dụng các công cụ kiểm soát chất lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p daihocthudo 29/11/2022 1 0

 • Ebook Bài tập thực hành quản lý chất lượng: Phần 2

  Ebook Bài tập thực hành quản lý chất lượng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Bài tập thực hành quản lý chất lượng" cung cấp cho bạn những bài tập về: những công cụ của quản lý chất lượng; lượng hóa những vấn đề về chất lượng quản trị kinh doanh; các bài tập tình huống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Bài giảng Quản trị học đại cương - Nguyễn Quang Chương (chủ biên)

  Bài giảng Quản trị học đại cương - Nguyễn Quang Chương (chủ biên)

  Bài giảng "Quản trị học đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo, quản lý các tổ chức sản xuất - kinh doanh hoặc các lĩnh vực khác. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em học tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

   105 p daihocthudo 29/11/2022 1 0

 • Giáo trình môn Marketing căn bản: Phần 1

  Giáo trình môn Marketing căn bản: Phần 1

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 được biên soạn với nội dung gồm 3 chương. Chương 1: tổng quan về Marketing; Chương 2: Hành vi khách hàng và thị trường mục tiêu; Chương 3: các quyết định về sản phẩm. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các em có tài liệu học tập và giảng dạy hiệu quả.

   50 p daihocthudo 29/11/2022 1 0

 • Giáo trình môn Marketing căn bản: Phần 2

  Giáo trình môn Marketing căn bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình "Marketing căn bản" có nội dung trình bày 3 chương còn lại có nội dung như sau. Chương 4: các quyết định về giá; Chương 5: Quyết định về phân phối; Chương 6: chiến lược xúc tiến hỗn hợp. Mời quý thầy cô và các em sinh viên cùng tham khảo chi tiết giáo trình tại đây.

   34 p daihocthudo 29/11/2022 1 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính công ty: Phần 1

  Giáo trình Quản trị tài chính công ty: Phần 1

  Giáo trình Quản trị tài chính công ty: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan quản trị tài chính công ty; Thời giá tiền tệ; Rủi ro và tỷ suất lợi nhuận; Định giá tài sản tài chính; Chi phí sử dụng vốn và nguồn tài trợ dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính công ty: Phần 2

  Giáo trình Quản trị tài chính công ty: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quản trị tài chính công ty: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạch định ngân sách đầu tư; Hệ thống đòn bẩy và quyết định cơ cấu vốn; Phân tích tài chính và hoạch định nhu cầu ngân quỹ; Vốn luân chuyển và nguồn tài trợ; Chính sách cổ tức, sáp nhập và tài trợ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   293 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và vai trò của chức năng sản xuất; Hệ thống sản xuất; Quản trị viên sản xuất; Quyết định chiến lược và mối liên hệ giữa chiến lược sản xuất với chiến lược chung; Chiến lược sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p daihocthudo 29/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số