Học liệu mở

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Ngô Sĩ Nam

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Ngô Sĩ Nam

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Ngô Sĩ Nam có nội dung trình bày tổng quan về thị trường tài chính và các định chế tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường ngoại hối, thị trường phái sinh, các định chế tài chính ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty tài...

   184 p daihocthudo 27/09/2021 5 0

 • Giáo trình Quản trị kênh phân phối: Phần 1 - PGS. TS Trương Đình Chiến

  Giáo trình Quản trị kênh phân phối: Phần 1 - PGS. TS Trương Đình Chiến

  Quản trị kênh phân phối: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kênh phân phối; các thành viên của kênh; hành vi trong kênh và môi trường hoạt động của các kênh phân phối; chiến lược kênh phân phối; xây dựng các kênh phân phối.

   236 p daihocthudo 31/08/2021 31 0

 • Giáo trình Quản trị kênh phân phối: Phần 2 - PGS. TS Trương Đình Chiến

  Giáo trình Quản trị kênh phân phối: Phần 2 - PGS. TS Trương Đình Chiến

  Tiếp nội dung phần 1, giáo trình Quản trị kênh phân phối: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quản lý kênh và thúc đẩy các thành viên kênh hoạt động; sử dụng marketing hỗn hợp trong quản lý kênh; phân phối hàng hóa hiện vật; đánh giá hoạt động của thành viên kênh.

   165 p daihocthudo 31/08/2021 30 0

 • Ebook Phương pháp quảng cáo thực nghiệm: Phần 1

  Ebook Phương pháp quảng cáo thực nghiệm: Phần 1

  Nội dung cuốn sách “Phương pháp quảng cáo thực nghiệm” thể hiện sự phân tích thẳng thắn, những kinh nghiệm vô giá đã được kiểm chứng qua thời gian, những ý tưởng xuất sắc và cập nhật thời đại. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính sau: Chiến lược quảng cáo mới, phần quan trọng nhất của bài quảng cáo, ba mươi lăm công thức viết...

   124 p daihocthudo 31/08/2021 25 0

 • Ebook Phương pháp quảng cáo thực nghiệm: Phần 2

  Ebook Phương pháp quảng cáo thực nghiệm: Phần 2

  Ebook Phương pháp quảng cáo thực nghiệm: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp viết quảng cáo đúng và sai, hai mươi cách làm tăng sức mạnh chào hàng của quảng cáo, cách thu hút sự chú ý của quảng đại quần chúng, bố cục và hình ảnh minh họa thu hút nhiều bạn đọc nhất, mười bảy cách kiểm nghiệm quảng cáo. Mời các bạn cùng tham...

   160 p daihocthudo 31/08/2021 27 0

 • Giáo trình Kỹ năng lập luận và tranh luận: Phần 1 - PGS.TS Lê Thanh Sơn

  Giáo trình Kỹ năng lập luận và tranh luận: Phần 1 - PGS.TS Lê Thanh Sơn

  Giáo trình Kỹ năng lập luận và tranh luận: Phần 1 do PGS.TS Lê Thanh Sơn biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số nội dung cơ bản về lập luận; Lập luận pháp lý; Rèn luyện kỹ năng lập luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   206 p daihocthudo 29/07/2021 47 2

 • Giáo trình Kỹ năng lập luận và tranh luận: Phần 2 - PGS.TS Lê Thanh Sơn

  Giáo trình Kỹ năng lập luận và tranh luận: Phần 2 - PGS.TS Lê Thanh Sơn

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Kỹ năng lập luận và tranh luận: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ năng tranh luận; Rèn luyện kỹ năng tranh luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p daihocthudo 29/07/2021 54 2

 • Ebook Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký hợp đồng đạt hiệu quả: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký hợp đồng đạt hiệu quả: Phần 1

  Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký hợp đồng đạt hiệu quả: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hoạt động giao tiếp và truyền thông trong kinh doanh; Cấu trúc của hoạt động giao tiếp trong kinh doanh; Hành vi giao tiếp và hệ thống tác động đến hành vi giao tiếp;...

   188 p daihocthudo 29/07/2021 26 0

 • Ebook Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký hợp đồng đạt hiệu quả: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký hợp đồng đạt hiệu quả: Phần 2

  Tiếp phần 1, nội dung Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký hợp đồng đạt hiệu quả: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các mẫu bức thư pháp lý thương mại; Mẫu thư bán hàng và dịch vụ chăm sóc; Mẫu thư thông báo; thư báo giá; thư khiếu nại; Thư trong thanh toán quốc tế; thư thỏa thuận;...

   309 p daihocthudo 29/07/2021 26 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - ThS. Trần Thanh Hiền

  Bài giảng Kinh tế vi mô - ThS. Trần Thanh Hiền

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh gồm 5 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 - nhập môn kinh tế vi mô; chương 2 - cung -cầu – lý thuyết về giá cả; chương 3 - lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; chương 4 - lý thuyết sản xuất và chi phí; chương 5 - hành vi doanh nghiệp trong các loại thị trường.

   133 p daihocthudo 28/07/2021 26 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chiến lược; quản trị chiến lược và quá trình quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p daihocthudo 28/07/2021 25 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 2 trang bị cho người học kiến thức về phân tích môi trường ngoại vi. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phân tích môi trường vĩ mô, phân tích môi trường ngành, phân tích môi trường đối thủ cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p daihocthudo 28/07/2021 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số