Học liệu mở

 • Ebook Phân tích định lượng: Phần 1

  Ebook Phân tích định lượng: Phần 1

  Phần 2 cuốn sách ""Phân tích định lượng"cung cấp cho người học các kiến thức: Phổ cộng hưởng từ, phương pháp khối phổ, các phương pháp phân tích điện hóa, phương pháp phân tích sắc ký. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   250 p daihocthudo 27/06/2020 5 0

 • Ebook Phân tích định lượng: Phần 1

  Ebook Phân tích định lượng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phân tích định lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về hóa phân tích, hàm số đặc trưng của các cân bằng hóa học đơn giản trong nước, hằng số đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   287 p daihocthudo 27/06/2020 4 0

 • Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Hóa học đại cương cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn và Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   82 p daihocthudo 20/11/2019 134 1

 • Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Hóa học đại cương sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học - Nhiệt hóa học, cân bằng hóa học, chiều của quá trình hóa học, dung dịch, dung dịch điện ly,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p daihocthudo 20/11/2019 94 1

 • Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần 1

  Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Hợp chất hữu cơ và phương pháp cô lập được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỹ thuật chiết tách hợp chất hữu cơ từ cây cỏ, phương pháp nhận danh các loại hợp chất tự nhiên, phương pháp sắc ký cột,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   282 p daihocthudo 20/11/2019 108 1

 • Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần2

  Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Hợp chất hữu cơ và phương pháp cô lập sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp sắc ký trao đổi ion, phương pháp sắc ký gel, phương pháp sắc ký khí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   246 p daihocthudo 20/11/2019 85 0

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng phần mềm violet soạn “giáo án điện tử” giảng dạy bộ môn hóa học lớp 8 như thế nào cho có hiệu quả

  Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng phần mềm violet soạn “giáo án điện tử” giảng dạy bộ môn hóa học lớp 8 như thế nào cho có hiệu quả

  Nội dung chính của sáng kiến kinh nghiệm trình bày việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Vì vậy việc sử dụng “Giáo án điện tử” trong giảng dạy là cách làm có thể đáp ứng được yêu cầu giáo dục một cách có hiệu quả. Mời các bạn tham khảo!

   50 p daihocthudo 30/10/2019 95 1

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp dạy học hóa học lớp 11 theo định hướng tích cực hóa học động của học sinh

  Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp dạy học hóa học lớp 11 theo định hướng tích cực hóa học động của học sinh

  Mục tiêu của giải pháp: Nâng cao chất lượng dạy học hóa học lớp 11 ở trường THPT, đề xuất việc áp dụng một số PPDH tích cực trong dạy học một số nội dung ở chương trình hóa học lớp 11, hướng dẫn soạn một giáo án sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, hướng dẫn soạn và dạy theo phương pháp dự án các chuyên đề hóa học, phổ...

   75 p daihocthudo 30/10/2019 92 0

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Giáo dục môi trường thông qua các bài dạy hóa học

  Sáng kiến kinh nghiệm: Giáo dục môi trường thông qua các bài dạy hóa học

  Đề tài này đi vào nghiên cứu những biện pháp để nâng cao hiệu quả và phát huy tích cực việc lồng ghép nội dung giáo dục môi trường thông qua các bài dạy hóa học. Từ đó góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. Giúp cho học sinh hiểu rõ được mối quan hệ giữa các kiến thức Hóa học với thực tiễn đời sống, với xu hướng...

   20 p daihocthudo 30/10/2019 81 0

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng phương pháp hợp tác theo nhóm nhằm tích cực và nâng cao hiệu quả giảng dạy môn hóa học THPT

  Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng phương pháp hợp tác theo nhóm nhằm tích cực và nâng cao hiệu quả giảng dạy môn hóa học THPT

  Sáng kiến kinh nghiệm dạy cho học sinh cách tiếp cận, khai thác và xử lí thông tin, tức là người thầy phải dạy cho học sinh học cách học, cách tự đánh giá, học cách sống, biết độc lập suy nghĩ tự chiếm lĩnh kiến thức.

   43 p daihocthudo 30/10/2019 86 0

 • Ebook Bài tập hóa hữu cơ (Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 1

  Ebook Bài tập hóa hữu cơ (Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài tập Hóa hữu cơ" cung cấp cho người đọc các bài tập về cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ, các hợp chất hydrocarbon no, các hợp chất hydrocarbon không no,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   329 p daihocthudo 31/08/2019 410 0

 • Ebook Bài tập hóa hữu cơ (Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 2

  Ebook Bài tập hóa hữu cơ (Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bài tập Hóa hữu cơ", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập về các hợp chất hydrocarbon thơm, các dẫn xuất halogen và hợp chất cơ megnesium, hướng dẫn giải bài tập hóa học. Đây là một tài liệu học tập cho sinh viên các ngành Kỹ thuật hóa học.

   290 p daihocthudo 31/08/2019 231 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số