Học liệu mở

 • Ebook 16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học: Phần 1

  Ebook 16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các phương pháp bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, tăng giảm khối lượng, bảo toàn điện tích, bảo toàn electron, phương pháp trung bình, phương pháp quy đổi, phương pháp đường chéo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p daihocthudo 29/09/2020 42 0

 • Ebook 16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học: Phần 2

  Ebook 16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học: Phần 2

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các phương pháp hệ số, sử dụng phương trình ion thu gọn, khảo sát đồ thị, phương pháp hồn hợp hai thành phần không điều nhau, mối quan hệ giữa các đại lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p daihocthudo 29/09/2020 30 0

 • Ebook Ôn thi THPT quốc gia 2019-2020 môn Hóa học (Đầy đủ lý thuyết, bài tập) : Phần 2

  Ebook Ôn thi THPT quốc gia 2019-2020 môn Hóa học (Đầy đủ lý thuyết, bài tập) : Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của tài liệu Ôn thi THPT quốc gia 2019-2020 gồm 5 chuyên đề tiếp theo và tổng hợp các đề thi Đại học, đề thi THPT quốc gia môn Hóa học những năm gần nhất. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để củng cố, rèn luyện các kiến thức lý thuyết và giải bài tập, giải đề thi chuẩn bị tốt hành trang kiến thức môn Hóa học,...

   223 p daihocthudo 28/07/2020 55 2

 • Ebook Ôn thi THPT quốc gia 2019-2020 môn Hóa học (Đầy đủ lý thuyết, bài tập) : Phần 1

  Ebook Ôn thi THPT quốc gia 2019-2020 môn Hóa học (Đầy đủ lý thuyết, bài tập) : Phần 1

  Tài liệu được viết bởi Trần Anh Tú, phần 1 của tài liệu này gồm 16 chuyên đề hóa học trung học phổ thông, củng cố kiến thức lý thuyết, phương pháp giải một số bài toán theo các chuyên đề. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh giúp hệ thống hóa và củng cố các kiến thức củng như vận dung để giải bài tập, chuẩn bị tốt...

   205 p daihocthudo 28/07/2020 57 1

 • Ebook Phân tích định lượng: Phần 1

  Ebook Phân tích định lượng: Phần 1

  Phần 2 cuốn sách ""Phân tích định lượng"cung cấp cho người học các kiến thức: Phổ cộng hưởng từ, phương pháp khối phổ, các phương pháp phân tích điện hóa, phương pháp phân tích sắc ký. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   250 p daihocthudo 27/06/2020 59 1

 • Ebook Phân tích định lượng: Phần 1

  Ebook Phân tích định lượng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phân tích định lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về hóa phân tích, hàm số đặc trưng của các cân bằng hóa học đơn giản trong nước, hằng số đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   287 p daihocthudo 27/06/2020 61 1

 • Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Hóa học đại cương cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn và Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   82 p daihocthudo 20/11/2019 246 3

 • Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Hóa học đại cương sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học - Nhiệt hóa học, cân bằng hóa học, chiều của quá trình hóa học, dung dịch, dung dịch điện ly,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p daihocthudo 20/11/2019 176 3

 • Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần 1

  Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Hợp chất hữu cơ và phương pháp cô lập được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỹ thuật chiết tách hợp chất hữu cơ từ cây cỏ, phương pháp nhận danh các loại hợp chất tự nhiên, phương pháp sắc ký cột,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   282 p daihocthudo 20/11/2019 164 2

 • Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần2

  Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Hợp chất hữu cơ và phương pháp cô lập sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp sắc ký trao đổi ion, phương pháp sắc ký gel, phương pháp sắc ký khí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   246 p daihocthudo 20/11/2019 140 1

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng phần mềm violet soạn “giáo án điện tử” giảng dạy bộ môn hóa học lớp 8 như thế nào cho có hiệu quả

  Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng phần mềm violet soạn “giáo án điện tử” giảng dạy bộ môn hóa học lớp 8 như thế nào cho có hiệu quả

  Nội dung chính của sáng kiến kinh nghiệm trình bày việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Vì vậy việc sử dụng “Giáo án điện tử” trong giảng dạy là cách làm có thể đáp ứng được yêu cầu giáo dục một cách có hiệu quả. Mời các bạn tham khảo!

   50 p daihocthudo 30/10/2019 193 2

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp dạy học hóa học lớp 11 theo định hướng tích cực hóa học động của học sinh

  Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp dạy học hóa học lớp 11 theo định hướng tích cực hóa học động của học sinh

  Mục tiêu của giải pháp: Nâng cao chất lượng dạy học hóa học lớp 11 ở trường THPT, đề xuất việc áp dụng một số PPDH tích cực trong dạy học một số nội dung ở chương trình hóa học lớp 11, hướng dẫn soạn một giáo án sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, hướng dẫn soạn và dạy theo phương pháp dự án các chuyên đề hóa học, phổ...

   75 p daihocthudo 30/10/2019 160 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số