Học liệu mở

 • Ebook 400 phản ứng hữu cơ thông dụng

  Ebook 400 phản ứng hữu cơ thông dụng

  Nội dung của cuốn sách đề cập đến các phản ứng phổ biến và có tính ứng dụng cao nhất của các hợp chất: ankan, xicloankan, anken, ankendien, ankin, hidrocacbon thơm và các dẫn xuất của axit cacboxylic..đây là tài liệu học tập cho học sinh cấp hai, cấp ba và sinh viên đại học chuyên ngành hóa làm tài liệu tham khảo.

   143 p daihocthudo 27/12/2021 41 1

 • Ebook 789 Phản ứng vô cơ thông dụng

  Ebook 789 Phản ứng vô cơ thông dụng

  Ebook "789 Phản ứng vô cơ thông dụng" được biên soạn nhằm tổng hợp và cung cấp cho các bạn những phản ứng thông dụng nhất được sử dụng trong chương trình hóa học phổ thông. Đây giống như một cuốn từ điển về phản ứng hóa học vô cơ giúp các bạn, các quý thầy cô và những ngời yêu thích hóa học có thể tra cứu các phản ứng một cách rõ...

   96 p daihocthudo 27/12/2021 31 0

 • Tập bài giảng Hóa học đại cương

  Tập bài giảng Hóa học đại cương

  Nội dung tập bài giảng Hóa học đại cương gồm 2 phần: Phần 1 lý thuyết hóa học đại cương với 7 chương với những nội dung về cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học, Liên kết hoá học và cấu tạo phân tử, Nhiệt động hoá học, Tốc độ phản ứng hoá học, Cân bằng hoá học, Dung dịch, Điện hoá học, Đại cương về...

   229 p daihocthudo 27/12/2021 13 0

 • Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 1

  Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 1

  Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý thuyết của hóa phân tích; Giới thiệu về hóa học phân tích; Phân tích định tính; Phân tích trọng lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p daihocthudo 28/11/2021 44 0

 • Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 2

  Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích thể tích; Phân tích công cụ; Sai số phân tích; Lấy mẫu phân tích và chuẩn bị mẫu phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p daihocthudo 28/11/2021 27 0

 • Giáo trình Bài tập Hóa học Trung học cơ sở: Phần 1

  Giáo trình Bài tập Hóa học Trung học cơ sở: Phần 1

  Giáo trình Bài tập Hóa học Trung học cơ sở: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa, tác dụng của bài tập Hóa học; một số phương pháp giải toán Hóa học; dung dịch – nồng độ dung dịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p daihocthudo 28/11/2021 23 0

 • Giáo trình Bài tập Hóa học Trung học cơ sở: Phần 2

  Giáo trình Bài tập Hóa học Trung học cơ sở: Phần 2

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Bài tập Hóa học Trung học cơ sở: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Bài tập về chất khí; các loại hợp chất vô cơ và mối quan hệ giữa chúng; kim loại, phi kim; nhận biết, tách, tinh chế các chất vô cơ; hiđrocacbon, dẫn xuất của hiđrocacbon. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p daihocthudo 28/11/2021 25 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong công nghệ hoá học: Tuần 1 - TS. Nguyễn Đặng Bình Thành

  Bài giảng Phương pháp số trong công nghệ hoá học: Tuần 1 - TS. Nguyễn Đặng Bình Thành

  Bài giảng "Phương pháp số trong công nghệ hoá học: Tuần 1" có nội dung trình bày về các phương pháp giải phương trình và hệ phương trình; Phương pháp tính tích phân; Phương trình và hệ phương trình vi phân; Tối ưu hóa. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   34 p daihocthudo 29/08/2021 79 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong công nghệ hoá học: Tuần 6 - TS. Nguyễn Đặng Bình Thành

  Bài giảng Phương pháp số trong công nghệ hoá học: Tuần 6 - TS. Nguyễn Đặng Bình Thành

  Bài giảng "Phương pháp số trong công nghệ hoá học: Tuần 6" có nội dung trình bày về phương pháp giải phương trình và hệ phương trình phi tuyến; Ứng dụng. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   29 p daihocthudo 29/08/2021 54 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong công nghệ hoá học: Tuần 8 - TS. Nguyễn Đặng Bình Thành

  Bài giảng Phương pháp số trong công nghệ hoá học: Tuần 8 - TS. Nguyễn Đặng Bình Thành

  Bài giảng "Phương pháp số trong công nghệ hoá học: Tuần 8" có nội dung trình bày về các phương pháp giải phương trình và hệ phương trình; Ứng dụng. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   59 p daihocthudo 29/08/2021 54 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong công nghệ hoá học: Tuần 5 - TS. Nguyễn Đặng Bình Thành

  Bài giảng Phương pháp số trong công nghệ hoá học: Tuần 5 - TS. Nguyễn Đặng Bình Thành

  Bài giảng "Phương pháp số trong công nghệ hoá học: Tuần 5" có nội dung trình bày về phương pháp giải phương trình và hệ phương trình phi tuyến. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   46 p daihocthudo 29/08/2021 57 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong công nghệ hoá học: Tuần 4 - TS. Nguyễn Đặng Bình Thành

  Bài giảng Phương pháp số trong công nghệ hoá học: Tuần 4 - TS. Nguyễn Đặng Bình Thành

  Bài giảng "Phương pháp số trong công nghệ hoá học: Tuần 4" có nội dung trình bày về phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   54 p daihocthudo 29/08/2021 57 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số