Học liệu mở

 • Bài giảng môn học Hóa đại cương - Phạm Thị Thanh

  Bài giảng môn học Hóa đại cương - Phạm Thị Thanh

  Bài giảng môn học Hóa đại cương có cấu trúc gồm 3 phần với các nội dung sau: Cấu tạo nguyên tử, nhiệt động hoá học, động hoá học và điện hoá học. Trong mỗi phần được chia thành các chương nhỏ giúp người học nắm bắt nội dung kiến thức một cách chi tiết và dễ hiểu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p daihocthudo 26/02/2019 5 0

 • Ebook Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học lớp 12 (in lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học lớp 12 (in lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học lớp 12 (in lần thứ hai)" trình bày các nội dung: Yêu cầu chung về tự học, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học, hướng dẫn các bài học trong sách giáo khoa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Mời các bạn tham khảo.

   150 p daihocthudo 29/11/2018 22 0

 • Ebook Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học lớp 12 (in lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học lớp 12 (in lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học lớp 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Sắt và một số kim loại quan trọng, phân biệt một số chất vô cơ, hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế - Xã hội - Môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p daihocthudo 29/11/2018 27 0

 • Sổ tay Hóa học 10: Phần 1

  Sổ tay Hóa học 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sổ tay Hóa học 10" trình bày các nội dung: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nguyên tử, bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p daihocthudo 29/11/2018 24 2

 • Sổ tay Hóa học 10: Phần 2

  Sổ tay Hóa học 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Sổ tay Hóa học 10" trình bày các nội dung: Phản ứng hóa học, nhóm Halogen, nhóm Halogen, nhóm Oxi, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p daihocthudo 29/11/2018 26 1

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Những khái niệm cơ bản về liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết kim loại, liên kết giữa các phân tử,...

   89 p daihocthudo 29/08/2018 38 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 1 giúp người học hiểu về "Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Những khái niệm và định luật cơ sở, khái niệm về nguyên tử, cấu tạo nguyên tử theo cơ học lượng tử, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học,...

   59 p daihocthudo 29/08/2018 63 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cần thiết, nguyên lý I và hiệu ứng nhiệt, thế đẳng áp và chiều xảy ra của các quá trình hóa học,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p daihocthudo 29/08/2018 49 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 do Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm chung về động hóa học, tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng,...

   45 p daihocthudo 29/08/2018 54 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 5 trình bày về "Dung dịch". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm dung dịch, dung dịch chất tan không điện ly, dung dịch điện ly,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   39 p daihocthudo 29/08/2018 59 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Nguyễn Văn Hòa

  Nội dung chương 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Điện hóa học", cụ thể như: Phản ứng oxi hóa khử, chiều phản ứng oxi hóa khử, pin điện hóa (nguyên tố Galvanic), sự điện phân,...

   15 p daihocthudo 29/08/2018 41 0

 • Bài giảng Hóa đại cương vô cơ: Chương 6 - Nguyên tố nhóm IV

  Bài giảng Hóa đại cương vô cơ: Chương 6 - Nguyên tố nhóm IV

  Sau khi học xong chương này người học có thể: Dựa vào cấu tạo nguyên tử, giải thích nguyên nhân sự đa dạng của các đơn chất và hợp chất của C, Si. Chỉ ra các liên kết trong các loại khoáng silicat và ứng dụng của silicat trong Y - Dược. Kể ra những chất có độc tính cao của c, Pb và giải thích cơ chế gây độc của chúng.

   27 p daihocthudo 30/06/2018 38 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số