Học liệu mở

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn xây dựng hệ thống trắc nghiệm tự động chấm điểm trên Web bằng HTML và Javascript

  Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn xây dựng hệ thống trắc nghiệm tự động chấm điểm trên Web bằng HTML và Javascript

  Sáng kiến kinh nghiệm với mục tiêu: hướng dẫn mọi người cách xây dựng một hệ thống trắc nghiệm cho riêng mình và dễ dàng sử dụng nâng cao tay nghề giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p daihocthudo 31/08/2019 6 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn nhập, mô tả chu trình phát triển phần mềm, phương pháp hướng chức năng và phương pháp hướng đối tượng, mô hình RUP. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p daihocthudo 31/08/2019 5 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 do Lê Thị Minh Nguyện biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Giới thiệu UML, Unified modeling language (uml), UML và các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm.

   10 p daihocthudo 31/08/2019 5 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 4 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 4 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 4 trình bày về "Phân tích và thiết kế hệ thống ở trạng thái tĩnh". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu, lớp, đối tượng, cách tiếp cận xác định lớp, lớp và đối tượng trong UM, mối kết hợp (quan hệ), phân tích tĩnh.

   14 p daihocthudo 31/08/2019 4 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 3 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 3 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Use case, các khái niệm mô hình hóa UC, luồng sự kiện trong UC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p daihocthudo 31/08/2019 4 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 giúp người học hiểu về "Phân tích và thiết kế hệ thống ở trạng thái động". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Sự cần thiết có mô hình động (Dynamic model), các thành phần của mô hình động, ưu điểm của mô hình động.

   11 p daihocthudo 31/08/2019 5 0

 • Ebook Mạng máy tính: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia

  Ebook Mạng máy tính: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia

  Ebook Mạng máy tính với kết cấu nội dung gồm 5 chương, riêng phần 1 sách gồm 3 chương: Chương 1. Giới thiệu chung về mạng truyền thông và công nghệ mạng như mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, địa chỉ mạng, định tuyến, tỉnh tin cậy, tỉnh liên tác và an ninh mạng, chuẩn mạng; chương 2. Tảng ứng dụng (giao thức tảng ứng dụng, world wide web:...

   215 p daihocthudo 21/05/2019 28 0

 • Ebook Mạng máy tính: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia

  Ebook Mạng máy tính: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm chương 4 và chương 5: Chương 4. Tảng mạng (các mô hình dịch vụ của tảng mạng; các nguyên lý định tuyến, định tuyến phân cấp, internet ptotocol, định tuyến trên internet..,); chương 5. Tảng liên kết dữ liệu (các khái niệm chung, dịch vụ của tảng datalin; kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi; giao thức đã truy cập và...

   173 p daihocthudo 21/05/2019 28 0

 • Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình nhập môn "Cơ sở dữ liệu" cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quát về cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu là gì? Nó được ứng dụng như thế nào trong cuộc sống... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách

   97 p daihocthudo 25/03/2019 41 0

 • Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình kết nối cơ sở dữ liệu, metadata, bảo mật và quản trị (DBA), phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình quan hệ thực thể, ánh xạ mô hình thực thể ER.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p daihocthudo 25/03/2019 38 0

 • Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 5

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 5

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 5 giúp người học tìm hiểu nhóm lệnh trong Modify, các bước thực hành lệnh Break, Extend, Trim, Blend Curves, Fillet, Join, Chamfer; các nút lệnh Spline và tạo bảng lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p daihocthudo 31/01/2019 55 0

 • Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 1

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 1

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 1 giúp người học tìm hiểu về giao diện AutoCAD 2014 và cách đọc bản vẽ thiết kế kỹ thuật. Nội dung bài học bao gồm: Làm quen với giao diện AutoCAD 2014, khám phá không gian làm việc AutoCAD, Ribbon AutoCAD, thiết lập các đơn vị bản vẽ, làm quen các công cụ vẽ cơ bản, hướng dẫn cách đọc và...

   34 p daihocthudo 31/01/2019 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số