Học liệu mở

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 1 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 1 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 1: Tổng quan cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, các đối tượng sử dụng CSDL, các mức biểu diễn một CSDL, hệ quản trị cơ sở dữ liệu... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p daihocthudo 24/12/2018 8 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 2 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 2 - ThS. Vũ Văn Định

  Mô hình dữ liệu là sự trừu tượng hoá môi trường thực, nó là biểu diễn dữ liệu ở mức quan niệm. Mỗi loại mô hình dữ liệu đặc trưng cho một cách tiếp cận dữ liệu khác nhau của những nhà phân tích thiết kế CSDL. Chương 2 sẽ trình bày một số loại mô hình dữ liệu phổ biến và những cách tiếp cận một CSDL. Mời tham khảo.

   8 p daihocthudo 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 3 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 3 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài 3 - Mô hình quan hệ của E.F. Codd. Nội dung chính trong bài gồm có: Khái quát chung mô hình quan hệ, các khái niệm của mô hình quan hệ, lược đồ quan hệ, miền giá trị, các tính chất đặc trưng của một quan hệ.

   14 p daihocthudo 24/12/2018 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 4 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 4 - ThS. Vũ Văn Định

  Chương 4 trang bị cho người học một số kiến thức về đại số quan hệ; phép toán tập hợp; phép toán quan hệ; tập đầy đủ các phép toán của đại số quan hệ; thao tác cập nhật trên quan hệ và một số nội dung khác.

   28 p daihocthudo 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 5 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 5 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài 5 - Ngôn ngữ CSDL – SQL. Nội dung chính trong chương này trình bày với người học ngôn ngữ thao tác dữ liệu và ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, CSDL quản lý cho thuê đĩa phim, mô hình dữ liệu trong SQL, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và mệnh đề select. Mời bạn đọc tham khảo.

   49 p daihocthudo 24/12/2018 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 6 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 6 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài 6 - Ràng buộc toàn vẹn. Chương này trang bị cho sinh viên các kiến thức về bối cảnh ràng buộc toàn vẹn, bảng tầm ảnh hưởng, liên thuộc tính, liên quan hệ, thuộc tính tổng hợp, cài đặt ràng buộc toàn vẹn. Tham khảo bài giảng để nắm bắt một cách chi tiết nội dung môn học.

   31 p daihocthudo 24/12/2018 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 7 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 7 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 7: Phụ thuộc dữ liệu trong mô hình quan hệ. Chương này gồm có những nội dung chính như sau: Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies : FD), hệ tiên đề cho phụ thuộc hàm, tập phụ thuộc hàm tương đương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p daihocthudo 24/12/2018 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 8 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 8 - ThS. Vũ Văn Định

  Trên thực tế, một ứng dụng có thể đựơc phân tích. thiết kế thành nhiều lược đồ CSDL khác nhau. Để đánh giá việc thiết kế một lược đồ CSDL, người ta dựa trên các tiêu chuẩn về sự trùng lặp thông tin, chi phí kiểm tra và các ràng buộc toàn vẹn...  Vậy để tránh sự dư thừa thông tin, ta cần chuẩn hoá tất cả các lược đồ trong quá...

   31 p daihocthudo 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 9 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 9 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 9: Ngôn ngữ tân từ. Nội dung chính trong chương này gồm có: Logic toán và ứng dụng của nó vào CSDL, diễn giải và mô hình, ứng dụng logic toán trong CSDL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p daihocthudo 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng - Macro và VBA trong Excel

  Bài giảng Tin học văn phòng - Macro và VBA trong Excel

  Bài giảng Tin học văn phòng - Macro và VBA trong Excel trình bày các kiến thức cơ bản về Macro và VBA, một số bài tập thực hành về Macro và VBA. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn Tin học văn phòng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu tham khảo và học tập.

   49 p daihocthudo 29/11/2018 14 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - Bùi Thị Thu Cúc

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - Bùi Thị Thu Cúc

  Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 1: Giới thiệu tổng quan cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về môn học, công nghệ thông tin với máy tính, soạn thảo văn bản tiếng Việt, phần mềm Windows Explorer. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p daihocthudo 29/11/2018 7 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 2&3 - Bùi Thị Thu Cúc

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 2&3 - Bùi Thị Thu Cúc

  Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 2&3: Soạn thảo cơ bản với Word cung cấp cho người học các kiến thức về Microsoft Word, các thao tác soạn thảo cơ bản, thao tác trên khối văn bản, thiết lập Tab và Indent,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p daihocthudo 29/11/2018 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số