Học liệu mở

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C: Phần 1

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C: Phần 1

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C, các toán tử trong ngôn ngữ lập trình C, tổ chức chương trình về mặt dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   123 p daihocthudo 28/01/2021 22 2

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C: Phần 2

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Ngôn ngữ lập trình C" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: hàm và tổ chức chương trình về mặt cấu trúc, tệp và các thao tác vào ra, đồ họa, bài toán mô phỏng, bài toán vẽ đồ thị hàm số, bài toán Đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   79 p daihocthudo 28/01/2021 17 1

 • Ebook Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 1

  Ebook Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 1

  Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng, giới thiệu về lập trình với Java, các thành phần cơ sở của Java, lớp và các thành phần của lớp các đối tượng, các lệnh điều khiển dòng thực hiện và xử lý ngoại lệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   135 p daihocthudo 30/11/2020 24 0

 • Ebook Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 2

  Ebook Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Lập trình hướng đối tượng với Java" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các lớp cơ sở và cấu trúc dữ liệu, lập trình ứng dụng Applet và AWT, các luồng vào/ ra và các tệp dữ liệu, kết nối các cơ sở dữ liệu với JDBC và lập trình trên mạng, lập trình với các thành phần Swing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p daihocthudo 30/11/2020 21 0

 • Ebook Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao: Phần 1

  Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C, hàng biến và mảng, biểu thức phép toán số học, câu lệnh gán, các toán tử điều khiển, hàm và cấu trúc chương trình, khai báo biến cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   267 p daihocthudo 30/11/2020 41 2

 • Ebook Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao: Phần 1

  Nối tiếp phần 1 của cuốn "Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thao tác trên các tệp tin, lưu trữ dữ liệu và tổ chức bộ nhớ chương trình, các chỉ thị tiền xử lý, truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ, hàm xử lý ngắt và chương trình thường trú,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   279 p daihocthudo 30/11/2020 25 1

 • Ebook 100 thủ thuật cao cấp với công cụ tìm kiếm Google: Phần 2

  Ebook 100 thủ thuật cao cấp với công cụ tìm kiếm Google: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Ebook 100 thủ thuật cao cấp với công cụ tìm kiếm Google" với các nội dung: nhận các cảnh báo tin tức Google; đơn giản hóa các URL Google Group; tạo và sử dụng các địa chỉ tùy ý; sử dụng gmail làm một ổ đĩa Windows; phục vụ các quảng cáo sao lưu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   34 p daihocthudo 30/11/2020 17 0

 • Ebook 100 thủ thuật cao cấp với công cụ tìm kiếm Google: Phần 1

  Ebook 100 thủ thuật cao cấp với công cụ tìm kiếm Google: Phần 1

  Ebook 100 thủ thuật cao cấp với công cụ tìm kiếm Google: Phần 1 trình bày các điểm cơ bản về tìm kiếm Web Google; theo dõi các cổ phiếu; tạo các URL Google Directory, duyệt album ảnh toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   216 p daihocthudo 30/11/2020 22 0

 • Ebook Lập trình VBA trong Excel 2003, 2007, 2010: Phần 1

  Ebook Lập trình VBA trong Excel 2003, 2007, 2010: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Lập trình VBA trong Excel 2003, 2007, 2010" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về visua basic for applications, ghi và thực hiện macro, cửa sổ visua basic editor, làm việc với file excel có chứa marcro,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   227 p daihocthudo 30/11/2020 23 0

 • Ebook Lập trình VBA trong Excel 2003, 2007, 2010: Phần 2

  Ebook Lập trình VBA trong Excel 2003, 2007, 2010: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Lập trình VBA trong Excel 2003, 2007, 2010" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sử dụng và xây dựng hàm trong VBA, cấu trúc điều khiển, hộp thoại trong VBA, kỹ thuật xử lý lỗi, lập trình sự kiện trong excel 2003,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   266 p daihocthudo 30/11/2020 16 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Phần 1: Nguyên lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, hệ thống, phương pháp luận phân tích và thiết kế HTTT, các hướng tiếp cận phổ biến, các phương pháp phát triển hệ thống phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p daihocthudo 28/07/2020 64 1

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Phần 2: Mô hình hóa bằng UML" cung cấp cho người học các kiến thức: Use case, object relation ship model, functional model, stat model. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p daihocthudo 28/07/2020 46 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số