Học liệu mở

 • Giáo trình Ứng dụng CNTT - Cơ bản: Phần 1

  Giáo trình Ứng dụng CNTT - Cơ bản: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo "Giáo trình Ứng dụng CNTT - Cơ bản: Phần 1" được biên soạn với mục đích cung cấp cho người học kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản; hướng dẫn cách sử dụng máy tính cơ bản; cách xử lý văn bản cơ bản;... Hi vọng thông qua giáo trình chúng tôi cung cấp, các bạn sẽ nắm vững được các kiến thức về công nghệ...

   140 p daihocthudo 29/11/2022 1 0

 • Giáo trình Ứng dụng CNTT - Cơ bản: Phần 2

  Giáo trình Ứng dụng CNTT - Cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Ứng dụng CNTT - Cơ bản" sẽ trình bày các nội dung nhằm giúp bạn đọc biết cách sử dụng bảng tính cơ bản, làm quen với một số hàm trong excel; biết cách sử dụng trình chiếu cơ bản và biết cách dùng Internet hiệu quả và tận dụng được hết tính năng của nó. Mời các bạn cùng tham khảo.

   141 p daihocthudo 29/11/2022 1 0

 • Ebook Hacking: The art of exploitation – Part 1

  Ebook Hacking: The art of exploitation – Part 1

  The goal of the book "Hacking: The Art of Exploitation" is to share the art of hacking with everyone. Understanding hacking techniques is often difficult, since it requires both breadth and depth of knowledge. Many hacking texts seem esoteric and confusing because of just a few gaps in this prerequisite education. This second edition makes the world of hacking more accessible by providing the complete picture—from programming to machine code...

   290 p daihocthudo 28/09/2022 23 4

 • Ebook Hacking: The art of exploitation – Part 2

  Ebook Hacking: The art of exploitation – Part 2

  Hackers are always pushing the boundaries, investigating the unknown, and evolving their art. Even if you don't already know how to program, Hacking: The Art of Exploitation, 2nd Edition will give you a complete picture of programming, machine architecture, network communications, and existing hacking techniques. Combine this knowledge with the included Linux environment, and all you need is your own creativity. Ebook Hacking: The art of...

   198 p daihocthudo 28/09/2022 14 1

 • Ebook Internet of things A to Z: Technologies and applications - Part 1

  Ebook Internet of things A to Z: Technologies and applications - Part 1

  Part 1 of ebook "Internet of things A to Z: Technologies and applications" provide readers with content about: concepts and perspectives; introduction to the internet of things; environment, people, and time as factors in the internet of things technical revolution; an overview of enabling technologies for the internet of things; cloud and fog computing in the internet of things; RFID in the internet of things; a tutorial introduction to iot...

   324 p daihocthudo 28/09/2022 11 0

 • Ebook Internet of things A to Z: Technologies and applications - Part 2

  Ebook Internet of things A to Z: Technologies and applications - Part 2

  Part 2 of ebook "Internet of things A to Z: Technologies and applications" provide readers with content about: application domains; the industrial internet of things; internet of things applications for smart cities; smart connected homes; the emerging “energy internet of things”; implementing the internet of things for renewable energy; the internet of things and people in health care; internet of things in smart ambulance and emergency...

   381 p daihocthudo 28/09/2022 10 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 1 - ThS. Kiều Phương Thùy

  Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 1 - ThS. Kiều Phương Thùy

  "Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 1: Phương pháp dạy học chuyên ngành môn Tin học 1" trình bày đối tượng và nhiệm vụ của bộ môn phương pháp dạy học tin học; tính khoa học của bộ môn; những khoa học liên quan đến bộ môn; phương pháp nghiên cứu bộ môn.

   42 p daihocthudo 27/06/2022 65 3

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 2 - ThS. Kiều Phương Thùy

  Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 2 - ThS. Kiều Phương Thùy

  "Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 2: Định hướng quá trình dạy học môn Tin học" được biên soạn với mục tiêu thông tin đến các bạn mục tiêu dạy môn Tin học, các nguyên tắc dạy học vận dụng vào môn Tin học.

   28 p daihocthudo 27/06/2022 57 1

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 3 - ThS. Kiều Phương Thùy

  Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 3 - ThS. Kiều Phương Thùy

  "Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 3: Nội dung môn Tin học" trình bày nội dung giáo dục Tin học, nội dung Tin học của chương trình, nội dung Tin học và hoạt động của học sinh.

   33 p daihocthudo 27/06/2022 50 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Tin học đại cương được biên soạn gồm các nội dung lý thuyết và thực hành. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp những kiến thức về thông tin và xử lý thông tin, nguyên lý cấu trúc của hệ xử lý thông tin tự động, một số khái niệm cơ sở, các phần mềm ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p daihocthudo 31/01/2022 154 2

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 cung cấp những kiến thức về mạng máy tính và ứng dụng của nó. Phần này cũng bao gồm các nội dung thực hành tin học văn phòng và trình bày một số vấn đề sử dụng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   167 p daihocthudo 31/01/2022 119 0

 • Giáo trình Kiểm thử phần mềm: Phần 1 - Phạm Ngọc Hùng

  Giáo trình Kiểm thử phần mềm: Phần 1 - Phạm Ngọc Hùng

  Giáo trình Kiểm thử phần mềm: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kiểm thử; Một số ví dụ; Cơ sở toán học rời rạc cho việc kiểm thử; Khảo sát đặc tả và mã nguồn; Kiểm thử hàm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   152 p daihocthudo 31/01/2022 125 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số