Học liệu mở

 • Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 5

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 5

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 5 giúp người học tìm hiểu nhóm lệnh trong Modify, các bước thực hành lệnh Break, Extend, Trim, Blend Curves, Fillet, Join, Chamfer; các nút lệnh Spline và tạo bảng lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p daihocthudo 31/01/2019 14 0

 • Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 1

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 1

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 1 giúp người học tìm hiểu về giao diện AutoCAD 2014 và cách đọc bản vẽ thiết kế kỹ thuật. Nội dung bài học bao gồm: Làm quen với giao diện AutoCAD 2014, khám phá không gian làm việc AutoCAD, Ribbon AutoCAD, thiết lập các đơn vị bản vẽ, làm quen các công cụ vẽ cơ bản, hướng dẫn cách đọc và...

   34 p daihocthudo 31/01/2019 10 0

 • Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 6

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 6

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 6 cung cấp cho người học các kiến thức về thiết lập Layer cho bản vẽ thiết kế thông qua việc tìm hiểu các bước thiết lập Layer, đổi nét theo Layer, tắt bật Layer, đóng băng Layer, khóa Layer, hướng dẫn cách vẽ và đặt nét theo Layer. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p daihocthudo 31/01/2019 10 0

 • Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 3

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 3

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 3 giới thiệu các nhóm lệnh thường sử dụng trong Autocad; hủy bỏ, tẩy xóa và hoàn tác; sử dụng phối hợp hệ thống; sử dụng nhóm lệnh trong Modify; tổ chức các đối tượng định dạng khối và kết hợp các công cụ vẽ, hỗ trợ trong thiết kế bản vẽ kỹ thuật. Qua đó, người học nắm...

   46 p daihocthudo 31/01/2019 10 0

 • Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 2

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 2

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 2 cung cấp cho người học những nội dung bổ ích về các kỹ năng vẽ cơ bản và cách thiết kế một bản vẽ kỹ thuật. Sau khi học xong bài học này, các bạn sẽ nắm được cách thiết lập bản vẽ theo tỷ lệ, thiết lập vùng chọn, dây chéo; làm quen với các thao tác sử dụng các công cụ điều...

   29 p daihocthudo 31/01/2019 9 0

 • Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 4

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 4

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 4 giúp người học khám phá khối lệnh trong Modify. Nội dung bài giảng trình bày thiết lập Text style, hiệu chỉnh nội dung Text style và khám phá khối lệnh : Move, Rotate, Scale, Stretch, Lengthen. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p daihocthudo 31/01/2019 10 0

 • Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 7

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 7

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 7 hướng dẫn người học các cách thiết lập đường đo kích thước, tìm hiểu các thẻ trong bảng Dim Style Manager, thiết lập kiểu DIM theo TCVN và thiết lập các thẻ trong bảng New Dimesnion Style TCVN. Để nắm rõ nội dung bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p daihocthudo 31/01/2019 11 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Bài 2 - Lê Tấn Hùng

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Bài 2 - Lê Tấn Hùng

  Bài 2 - Các giải thuật sinh các thực thể cơ sở. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Giải thuật xây dựng các thực thể cơ sở, biểu diễn đoạn thẳng, giải thuật Bresenham, sinh đường tròn, cấu trúc font chữ, giải thuật đường quét đa giác... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p daihocthudo 31/01/2019 11 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Bài 1 - Lê Tấn Hùng

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Bài 1 - Lê Tấn Hùng

  Bài 1 - Kỹ thuật đồ họa và hiện thực ảo (Computer graphics and virtual reality). Bài này gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về kỹ thuật đồ hoạ, lịch sử đồ họa máy tính, kỹ thuật đồ họa vi tính, kỹ thuật đồ hoạ điểm (Sample based-Graphics), phân loại các lĩnh vực của computer graphics,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p daihocthudo 31/01/2019 13 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Bài 3 - Lê Tấn Hùng

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Bài 3 - Lê Tấn Hùng

  Bài giảng Đồ họa máy tính - Bài 3 trình bày về các giải thuật cơ sở trong đồ họa máy tính. Nội dung chính trong bài gồm có: Các giải thuật xén tỉa - Clipping, các thuật toán tô miền kín, phép tô mầu, phép xử lý Antialiasing. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   39 p daihocthudo 31/01/2019 10 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Bài 5 - Lê Tấn Hùng

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Bài 5 - Lê Tấn Hùng

  Bài 5 - Nguyên lý về 3D và phép chiếu (Projection). Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Nguyên lý về 3D, đặc điểm của kỹ thuật đồ hoạ 3D, các phương pháp hiển thị 3D, phép chiếu song song, phép chiếu trục lượng, phép chiếu Dimetric,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p daihocthudo 31/01/2019 11 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Bài 6 - Lê Tấn Hùng

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Bài 6 - Lê Tấn Hùng

  Bài 6 trình bày một số kiến thức cơ bản về màu sắc trong đồ họa – Color model. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình mầu - color model, phép trộn mầu Colour Mixing, mô hình mầu thêm Additive Model RGB, mô hình mầu YIQ, mô hình mầu HSV,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p daihocthudo 31/01/2019 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số