Học liệu mở

 • Ebook Hướng dẫn lập trình Android: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn lập trình Android: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn lập trình Android: Phần 1 - ThS. Trương Thị Ngọc Phượng cung cấp cho bạn các kiến thức về khái niệm Android, giới thiệu nền tảng Android, cài đặt môi trường phát triển ứng dụng Android, tạo ứng dụng Android đầu tiên, activity, thiết kế giao diện,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   129 p daihocthudo 27/12/2021 34 1

 • Ebook Hướng dẫn lập trình Android: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn lập trình Android: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Hướng dẫn lập trình Android: Phần 2 - ThS. Trương Thị Ngọc Phượng sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn các kiến thức về XML Layouts, Widget, Android menus, Dialogs, Intents và Intent Filters, Database và content provider,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   149 p daihocthudo 27/12/2021 35 0

 • Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 1

  Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 1

  Ebook "Kỹ năng lập trình" phần 1 gồm các nội dung sau: Phong cách lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, thiết kế và cài đặt, giao tiếp trong lập trình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   193 p daihocthudo 30/10/2021 58 0

 • Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 2

  Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 2

  Ebook "Kỹ năng lập trình" phần 2 gồm các nội dung sau: Gỡ rối, kiểm chứng, tốc độ thực thi, tính khả chuyển, ký hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   195 p daihocthudo 30/10/2021 33 0

 • Ebook Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Phần 1

  Ebook Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Phần 1

  Ebook "Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm, đặc điểm của tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Tình hình tội phạm và các quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p daihocthudo 30/10/2021 28 0

 • Ebook Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Phần 2

  Ebook Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm và giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   127 p daihocthudo 30/10/2021 28 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán Tham lam - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán Tham lam - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán Tham lam cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý tưởng tham lam; Bài toán đổi tiền; Bài toán lập lịch; Tóm lược về tiếp cận tham lam; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p daihocthudo 28/08/2021 80 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy-Quay lui-Nhánh cận - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy-Quay lui-Nhánh cận - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy-Quay lui-Nhánh cận cung cấp cho người học những kiến thức như: Đệ quy; Đệ quy có nhớ; Nhị phân; Tập con; Hoán vị; Phân tích; Đặt hậu; Bài toán người bán hàng (TSP – Traveling Salesman Problem). Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p daihocthudo 28/08/2021 70 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tìm kiếm và Sắp xếp - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tìm kiếm và Sắp xếp - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tìm kiếm và Sắp xếp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm kiếm tuyến tính, nhị phân; Sắp xếp; Các cấu trúc dữ liệu trừu tượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p daihocthudo 28/08/2021 53 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Quy hoạch động - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Quy hoạch động - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Quy hoạch động cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý tưởng quy hoạch động; Bài toán đoạn con lớn nhất; Bài toán dãy con chung dài nhất; Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước; Bài toán xếp ba lô; Phân tích về quy hoạch động; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p daihocthudo 28/08/2021 67 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán và Phân tích Thuật toán - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán và Phân tích Thuật toán - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán Ứng dụng: Thuật toán và Phân tích Thuật toán cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thuật toán; Đoạn con có tổng lớn nhất; Các cách tiếp cận; Phân tích thuật toán; Phân tích độ tăng trưởng; Phân tích thực nghiệm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p daihocthudo 28/08/2021 56 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tiếp cận chia để trị - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tiếp cận chia để trị - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tiếp cận chia để trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý tưởng chia để trị; Bài toán tính giá trị đa thức; Bài toán tháp Hà Nội; Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước; Phân tích về chia để trị; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p daihocthudo 28/08/2021 60 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số