Học liệu mở

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Phần 1: Nguyên lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, hệ thống, phương pháp luận phân tích và thiết kế HTTT, các hướng tiếp cận phổ biến, các phương pháp phát triển hệ thống phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p daihocthudo 28/07/2020 16 1

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Phần 2: Mô hình hóa bằng UML" cung cấp cho người học các kiến thức: Use case, object relation ship model, functional model, stat model. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p daihocthudo 28/07/2020 16 1

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 3 - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 3 - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Phần 3: Phân tích hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Hành động phân tích hệ thống, yêu cầu đ/v hệ thống từ môi trường, đặc tả hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p daihocthudo 28/07/2020 15 1

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 4 - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 4 - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Phần 4: Thiết kế hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế hệ thống, mục tiêu của thiết kế hướng đối tượng, nội dung thiết kế, kiểu của thông điệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p daihocthudo 28/07/2020 19 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Nguyễn Duy Phúc

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Nguyễn Duy Phúc

  Bài giảng Kiến trúc máy tính có cấu trúc gồm 5 chương, cung cấp cho người học các kiến thức đại cương về máy tính, kiến trúc phần mềm bộ xử lý, tổ chức bộ xử lý, bộ nhớ, nhập - xuất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết bài giảng.

   101 p daihocthudo 27/06/2020 31 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - TS.Nguyễn Đức Minh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - TS.Nguyễn Đức Minh

  Nội dung của bài giảng Kiến trúc máy tính do TS. Nguyễn Đức Minh biên soạn nhằm giúp bạn nắm vững kiến thức về các thành phần cơ bản của máy tính, đặc điểm của máy tính, hệ thống máy tính, phần mềm và phần cứng, hiệu năng máy tính,... Hy vọng bài giảng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập.

   265 p daihocthudo 27/06/2020 30 1

 • Bài giảng môn học Lý thuyết thông tin - Hồ Văn Quân

  Bài giảng môn học Lý thuyết thông tin - Hồ Văn Quân

  Bài giảng môn học Lý thuyết thông tin do giảng viên biên soạn gồm có 15 bài học, cung cấp cho người học một số nội dung như: Giới thiệu chung về thông tin và lý thuyết thông tin, một số khái niệm cơ bản, lượng tin, Entropy, mã hiệu, mã hóa tối ưu nguồn rời rạc không nhớ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   311 p daihocthudo 27/06/2020 27 1

 • Tự học lập trình Visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 1

  Tự học lập trình Visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 1

  Tài liệu Visual basic.NET - Tự học lập trình một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất với nội dung truyền tải về ứng dụng và lập trình giúp bạn nghiên cứu những khía cạnh mới trong bộ môn tin học này. Tài liệu gồm 30 bài học, phần 1 tài liệu gồm 15 bài đầu với nội dung chia sẻ về: Cách vào để viết chương trình bằng visual basic.NET; cú pháp...

   170 p daihocthudo 28/12/2019 114 1

 • Tự học lập trình Visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 2

  Tự học lập trình Visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu sẽ đem tới 15 bài học cuối về các chủ đề như: Kiểm tra một số có phải nguyên tố hay không, kiểm tra một dãy tăng hay không, dùng mảng động hai chiều để nhập vào một mà trận và áp dụng một vài tính toán; thực hiện các phép toán cơ bản dùng thủ tục và hàm... Nghiên cứu tập tài liệu này, chắc chắn các...

   234 p daihocthudo 28/12/2019 84 1

 • Sáng kiến kinh nghiệm đề cập một số khía cạnh nhất định trong việc sử dụng giáo án trình chiếu và một số kĩ năng sử dụng mạng Internet để khai thác, tìm kiếm thông tin.

  Sáng kiến kinh nghiệm đề cập một số khía cạnh nhất định trong việc sử dụng giáo án trình chiếu và một số kĩ năng sử dụng mạng Internet để khai thác, tìm kiếm thông tin.

  Sáng kiến kinh nghiệm đề cập một số khía cạnh nhất định trong việc sử dụng giáo án trình chiếu và một số kĩ năng sử dụng mạng Internet để khai thác, tìm kiếm thông tin.

   19 p daihocthudo 30/10/2019 93 1

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Những kỹ năng cơ bản để giải bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình Pascal

  Sáng kiến kinh nghiệm: Những kỹ năng cơ bản để giải bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình Pascal

  Việc thực hiện nội dung này đã góp thêm một phương pháp mới trong việc giảng dạy học sinh lớp 8 có được kỹ năng cơ bản để giải bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình Pascal. Tạo cho học sinh sự thích thú nhằm nâng cao tính tích cực, độc lập, sáng tạo và kỹ năng chuyên nghiệp của học sinh trong quá trình sử dụng máy vi tính.

   33 p daihocthudo 30/10/2019 105 1

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng hình ảnh để học các từ khoá và một số lệnh trong Pascal

  Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng hình ảnh để học các từ khoá và một số lệnh trong Pascal

  Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm nhằm giúp cho học sinh lớp 8: Giúp các em học sinh lớp 8 có thể nắm vững được các “Từ khóa và một số lệnh” trong Pascal và lập trình được những bài toán trong chương trình quyển 3. Vận dụng để viết chương trình giải các bài toán trong toán học mà các em đã được học.

   21 p daihocthudo 30/10/2019 111 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số