Học liệu mở

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 1 - ThS. Kiều Phương Thùy

  Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 1 - ThS. Kiều Phương Thùy

  "Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 1: Phương pháp dạy học chuyên ngành môn Tin học 1" trình bày đối tượng và nhiệm vụ của bộ môn phương pháp dạy học tin học; tính khoa học của bộ môn; những khoa học liên quan đến bộ môn; phương pháp nghiên cứu bộ môn.

   42 p daihocthudo 27/06/2022 1 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 2 - ThS. Kiều Phương Thùy

  Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 2 - ThS. Kiều Phương Thùy

  "Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 2: Định hướng quá trình dạy học môn Tin học" được biên soạn với mục tiêu thông tin đến các bạn mục tiêu dạy môn Tin học, các nguyên tắc dạy học vận dụng vào môn Tin học.

   28 p daihocthudo 27/06/2022 1 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 3 - ThS. Kiều Phương Thùy

  Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 3 - ThS. Kiều Phương Thùy

  "Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 3: Nội dung môn Tin học" trình bày nội dung giáo dục Tin học, nội dung Tin học của chương trình, nội dung Tin học và hoạt động của học sinh.

   33 p daihocthudo 27/06/2022 1 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Tin học đại cương được biên soạn gồm các nội dung lý thuyết và thực hành. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp những kiến thức về thông tin và xử lý thông tin, nguyên lý cấu trúc của hệ xử lý thông tin tự động, một số khái niệm cơ sở, các phần mềm ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p daihocthudo 31/01/2022 77 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 cung cấp những kiến thức về mạng máy tính và ứng dụng của nó. Phần này cũng bao gồm các nội dung thực hành tin học văn phòng và trình bày một số vấn đề sử dụng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   167 p daihocthudo 31/01/2022 53 0

 • Giáo trình Kiểm thử phần mềm: Phần 1 - Phạm Ngọc Hùng

  Giáo trình Kiểm thử phần mềm: Phần 1 - Phạm Ngọc Hùng

  Giáo trình Kiểm thử phần mềm: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kiểm thử; Một số ví dụ; Cơ sở toán học rời rạc cho việc kiểm thử; Khảo sát đặc tả và mã nguồn; Kiểm thử hàm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   152 p daihocthudo 31/01/2022 50 0

 • Giáo trình Kiểm thử phần mềm: Phần 2 - Phạm Ngọc Hùng

  Giáo trình Kiểm thử phần mềm: Phần 2 - Phạm Ngọc Hùng

  Tiếp nội dung giáo trình phần 1, Giáo trình Kiểm thử phần mềm: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểm thử dòng điều khiển; Kiểm thử dòng dữ liệu; Kiểm thử dựa trên mô hình; Kiểm thử tự động và công cụ hỗ trợ; Kiểm thử tích hợp; Kiểm thử hệ thống, chấp nhận và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   134 p daihocthudo 31/01/2022 34 0

 • Ebook Hướng dẫn lập trình Android: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn lập trình Android: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn lập trình Android: Phần 1 - ThS. Trương Thị Ngọc Phượng cung cấp cho bạn các kiến thức về khái niệm Android, giới thiệu nền tảng Android, cài đặt môi trường phát triển ứng dụng Android, tạo ứng dụng Android đầu tiên, activity, thiết kế giao diện,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   129 p daihocthudo 27/12/2021 77 3

 • Ebook Hướng dẫn lập trình Android: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn lập trình Android: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Hướng dẫn lập trình Android: Phần 2 - ThS. Trương Thị Ngọc Phượng sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn các kiến thức về XML Layouts, Widget, Android menus, Dialogs, Intents và Intent Filters, Database và content provider,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   149 p daihocthudo 27/12/2021 75 1

 • Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 1

  Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 1

  Ebook "Kỹ năng lập trình" phần 1 gồm các nội dung sau: Phong cách lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, thiết kế và cài đặt, giao tiếp trong lập trình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   193 p daihocthudo 30/10/2021 114 1

 • Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 2

  Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 2

  Ebook "Kỹ năng lập trình" phần 2 gồm các nội dung sau: Gỡ rối, kiểm chứng, tốc độ thực thi, tính khả chuyển, ký hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   195 p daihocthudo 30/10/2021 70 1

 • Ebook Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Phần 1

  Ebook Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Phần 1

  Ebook "Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm, đặc điểm của tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Tình hình tội phạm và các quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p daihocthudo 30/10/2021 57 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số