Học liệu mở

 • Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Quản lý thời gian

  Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Quản lý thời gian

  Bài giảng "Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện - Phần 3: Quản lý thời gian dự án" trình bày các nội dung: Định nghĩa công việc, tính thời gian thực hiện công việc, sắp xếp thứ tự các công việc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p daihocthudo 28/07/2020 16 1

 • Bài giảng Quản trị marketing - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng Quản trị marketing - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng Quản trị marketing gồm 4 phần với 12 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị marketing, cơ sở ra quyết định marketing, các quyết định marketing chiến lược, các quyết định marketing chiến thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p daihocthudo 28/07/2020 19 1

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý (Tập 1): Phần 2

  Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 cuốn "Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các phương pháp thu thập dữ kiện, các dụng cụ đo lường, nghiên cứu mô tả, nghiên cứu khảo sát,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   138 p daihocthudo 27/06/2020 52 1

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý (Tập 1): Phần 1

  Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học, nền tảng của nghiên cứu, vấn đề và giả thuyết nghiên cứu, chọn mẫu và tính ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p daihocthudo 27/06/2020 52 1

 • Ebook 99 tình huống sư phạm và những giải pháp ứng xử: Phần 2

  Ebook 99 tình huống sư phạm và những giải pháp ứng xử: Phần 2

  99 tình huống sư phạm là 99 thử thách mà người giáo viên phải vượt qua, nhưng phải đúng với những nguyên lí giáo dục, nguyên tắc sư phạm, sát với tình hình thực tế và có hiệu quả cao. Tài liệu cũng đưa ra những giải pháp ứng xử được số đông lựa chọn và ý kiến kèm theo cùng dư luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   112 p daihocthudo 30/04/2020 59 1

 • Ebook 99 tình huống sư phạm và những giải pháp ứng xử: Phần 1

  Ebook 99 tình huống sư phạm và những giải pháp ứng xử: Phần 1

  Ebook 99 tình huống sư phạm và những giải pháp ứng xử điển hình từ thực tiễn giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học. Trong số 99 tình huống sư phạm được nêu trong tài liệu này có 72 tình huống đã có những giải pháp ứng xử để bạn đọc tham khảo và 27 tình huống đang chờ người ứng xử. Mời các bạn cùng tham khảo...

   100 p daihocthudo 30/04/2020 57 1

 • Ebook 300 tình huống giao tiếp sư phạm (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Ebook 300 tình huống giao tiếp sư phạm (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Cuốn sách 300 tình huống giao tiếp sư phạm sẽ trình bày các tình huống xoay quanh những vấn đề cơ bản nhất trong quá trình giao tiếp sư phạm. Phần 1 cuốn sách là các tình huống giao tiếp sư phạm giữa giáo viên - học sinh, tình huống giao tiếp sư phạm giữa giáo viên – giáo viên.

   190 p daihocthudo 30/04/2020 60 2

 • Ebook 300 tình huống giao tiếp sư phạm (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Ebook 300 tình huống giao tiếp sư phạm (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc nội dung phân tích một số tình huống giao tiếp sư phạm, một số tình huống giao tiếp sư phạm hay, một số mẩu chuyện về giao tiếp sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   185 p daihocthudo 30/04/2020 59 1

 • Ebook Nghệ thuật và khoa học dạy học - Luận cứu toàn diện về dạy học hiệu quả: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật và khoa học dạy học - Luận cứu toàn diện về dạy học hiệu quả: Phần 1

  Cuốn sách gồm 10 câu hỏi mục tiêu, gồm 10 chương, mỗi chương đề cập tới các câu hỏi ở mức độ chi tiết cần thiết, chúng tạo ra một trình tự lập kế hoạch logic cho việc thiết kế quá trình dạy học hiệu quả. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sách.

   53 p daihocthudo 30/04/2020 48 1

 • Ebook Nghệ thuật và khoa học dạy học - Luận cứu toàn diện về dạy học hiệu quả: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật và khoa học dạy học - Luận cứu toàn diện về dạy học hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách giúp người đọc trả lời các câu hỏi: Tôi phải làm gì để giúp học sinh xây dựng và kiểm nghiệm các giả thuyết về kiến thức mới; tôi phải làm gì để thu hút sự tham gia của học sinh, tôi phải làm gì để thiết lập duy trì nội quy và các quy tắc ứng xử trên lớp; tôi phải làm gì để nhận biết và ghi nhận...

   69 p daihocthudo 30/04/2020 46 1

 • Từ phương pháp dạy học chương trình hóa đến phương pháp học chương trình hóa

  Từ phương pháp dạy học chương trình hóa đến phương pháp học chương trình hóa

  Bài viết này trình bày nhận xét của tác giả về hai phương pháp dạy và học nói trên cũng như mối liên quan giữa chúng cùng với phần phân tích lý do tại sao bài giảng chương trình hóa thường được biên soạn ở dạng trang web. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p daihocthudo 30/04/2020 54 1

 • Những thay đổi cấp thiết trong dạy - học dịch trước vận thế hội nhập

  Những thay đổi cấp thiết trong dạy - học dịch trước vận thế hội nhập

  Bài viết căn cứ từ thực tế dạy dịch đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao năng lực dịch thuật cho học sinh, bao gồm: Tái nhận thức nguyên tắc dịch cơ bản, đề xuất ứng dụng phương pháp dạy - học dịch theo loại hình nhiệm vụ, mở rộng phạm vi thực tiễn dạy dịch và chú trọng đến vấn đề văn hóa trong dạy học - dịch…

   11 p daihocthudo 30/04/2020 63 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số