Học liệu mở

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - GS.TS.NGND. Nguyễn Xuân Lạc và ThS. Phạm Hồng Hạnh

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - GS.TS.NGND. Nguyễn Xuân Lạc và ThS. Phạm Hồng Hạnh

  Sau khi học song môn học này, sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật có khả năng: Trình bày được các phương pháp nghiên cứu khoa học. Lựa chọn và vận dụng hợp lý các phương pháp nghiên cứu khoa học vào việc tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học cụ thể. Chỉ ra được các phương pháp nghiên cứu trong đề tài mà đồng nghiệp của mình thực hiện,...

   55 p daihocthudo 27/12/2021 10 0

 • Bài giảng Nhập môn đo lường và đánh giá trong giáo dục - Trường ĐH Giáo dục

  Bài giảng Nhập môn đo lường và đánh giá trong giáo dục - Trường ĐH Giáo dục

  Bài giảng Nhập môn đo lường và đánh giá trong giáo dục gồm các nội dung chính sau: Khái quát về chất lượng và chất lượng trong giáo dục; Những vấn đề cơ bản về đo lường và đánh giá trong giáo dục; Các loại hình đánh giá chất lượng giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p daihocthudo 27/12/2021 16 0

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương - Nguyễn Thị Bích Hồng & Võ Văn Nam

  Giáo trình Giáo dục học đại cương - Nguyễn Thị Bích Hồng & Võ Văn Nam

  Giáo trình Giáo dục học đại cương gồm có 4 chương, mỗi chương đều giới thiệu mục tiêu học tập định hướng cho sinh viên trong việc tìm hiểu nội dung đồng thời giúp sinh viên tự thẩm định kết quả học tập của mình. Ngoài phần trình bày lý thuyết, tài liệu còn đưa ra những câu hỏi hướng dẫn học tập và thảo luận ở cuối chương để sinh...

   111 p daihocthudo 28/10/2021 85 4

 • Ebook Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam: Phần 1

  Ebook Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam: Phần 1

  Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái luận về doanh nhân, phát triển kinh doanh và doanh nghiệp; Quản trị đại học và xu hướng đổi mới tổ chức quản lý; Nền tảng phát triển doanh nghiệp trong trường đại học

   117 p daihocthudo 31/08/2021 97 2

 • Ebook Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam: Phần 2

  Ebook Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phát triển doanh nghiệp trong các trường đại học trên thế giới; Thực tiễn hình thành và phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam; Những...

   236 p daihocthudo 31/08/2021 59 0

 • Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 1

  Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 1

  Cuốn sách 'Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức' của tác giả Nguyễn Văn Dân biên soạn nhằm hệ thống hóa lại các quan điểm về đặc trưng của xã hội tri thức, làm rõ bản chất và phân tích vai trò của xã hội tri thức đôì với sự phát triển bền vững, qua đó trình bày một số suy nghĩ về con đường phát triển xã hội tri thức ở Việt...

   107 p daihocthudo 26/05/2021 95 0

 • Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 2

  Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook 'Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức' cung cấp cho người học những kiến thức về: Những cột trụ chủ chốt để xây dựng xã hội tri thức, những thách thức và triển vọng phát triển của xã hội tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p daihocthudo 26/05/2021 75 0

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0: Phần 1

  Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0: Phần 1

  Cuốn 'Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0' tập hợp những bài tham luận của hội thảo “Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”. Các bài viết trong kỷ yếu được chia thành 4 chủ đề, phần 1 của kỷ yếu gồm 2 chủ đề, đó là: Xu hướng đào tạo trực tuyến trong...

   310 p daihocthudo 26/05/2021 100 0

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0: Phần 2

  Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0: Phần 2

  Cuốn 'Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0' phần 2 bao gồm những bài tham luận liên quan đến 2 chủ đề, đó là: Nâng cao chất lượng dạy và học đào tạo trực tuyến, đào tạo trực tuyến – Kinh nghiệm và giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   265 p daihocthudo 26/05/2021 73 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học quản lý - Nguyễn Thị Thúy (Biên soạn)

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học quản lý - Nguyễn Thị Thúy (Biên soạn)

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học quản lý được tổ chức thành 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Khái quát chung về hoạt động quản lý và tâm lý học quản lý, tâm lý học trong công tác quản lý cá nhân và tập thể, đặc điểm tâm lý người quản lý, hoạt động giao tiếp trong công tác quản lý.Mời các bạn cùng tham khảo để...

   111 p daihocthudo 26/05/2021 92 1

 • Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục học đại cương

  Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục học đại cương

  Giáo trình Giáo dục học đại cương gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giáo dục học là một khoa học, vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, mục đích và nguyên lý giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, một số vấn đề cơ bản của người giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   80 p daihocthudo 26/05/2021 118 2

 • Giáo trình Tâm lý học quản lý - Nguyễn Thị Thúy

  Giáo trình Tâm lý học quản lý - Nguyễn Thị Thúy

  'Giáo trình Tâm lý học quản lý' được biên soạn bởi giảng viên Nguyễn Thị Thúy thông tin đến người học kiến thức khái quát chung về hoạt động quản lý và tâm lý học quản lý; tâm lý học trong công tác quản lý cá nhân và tập thể; đặc điểm tâm lý người quản lý; hoạt động giao tiếp trong công tác quản lý.

   111 p daihocthudo 26/05/2021 86 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số