Học liệu mở

 • Giáo trình Sự phát triển các quan điểm giáo dục: Phần 1

  Giáo trình Sự phát triển các quan điểm giáo dục: Phần 1

  Giáo trình Sự phát triển các quan điểm giáo dục: Phần 1 trình bày các nội dung về một số khái niệm cơ bản và cách tiếp cận nghiên cứu xã hội và giáo dục, nền văn minh và sự phát triển của các quan điểm giáo dục phương Đông và phương Tây, quá trình phát triển và các đặc trưng của giáo dục trong lịch sử xã hội loài người. Mời các bạn cùng...

   66 p daihocthudo 28/12/2019 16 0

 • Giáo trình Sự phát triển các quan điểm giáo dục: Phần 2

  Giáo trình Sự phát triển các quan điểm giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Sự phát triển các quan điểm giáo dục" tiếp tục trình bày sự phát triển của các quan điểm giáo dục ở Việt Nam thời cận đại và tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh, các quan điểm giáo dục trong xã hội hiện đại và nhà trường tương lai, sáu kịch bản của OECD, kinh tế tri thức và các quan điểm phát triển giáo...

   95 p daihocthudo 28/12/2019 17 0

 • Chiến lược trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 1

  Chiến lược trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 1

  Tài liệu Cơ sở giáo dục đại học và các chiến lược phát triển: Phần 1 sẽ tập trung phân tích các chiến lược và phương pháp phát triển của các cơ sở giáo dục và đào tạo và nâng cao khả năng cạnh tranh của cơ sở giáo dục đào tạo,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p daihocthudo 28/12/2019 15 0

 • Chiến lược trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 2

  Chiến lược trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 2

  Tài liệu Cơ sở giáo dục đại học và các chiến lược phát triển: Phần 2 tiếp tục trình bày các cách thức quảng bá thương hiệu của các cơ sở giáo dục đào tạo, các quan điểm tiếp cận về thương hiệu, các công cụ marketing trong quảng bá thương hiệu, quảng bá thương hiệu của cơ sở giáo dục đại học, một số kinh nghiệm trong quảng bá thương...

   60 p daihocthudo 28/12/2019 13 0

 • Lý luận giáo dục: Phần 1

  Lý luận giáo dục: Phần 1

  Tài liệu Giáo dục và các vấn đề lí luận: Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc các nội dung về khái niệm, bản chất và hệ thống của lí luận giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Quá trình giáo dục, nguyên tắc giáo dục, nội dung giáo dục, tự giáo dục và giáo dục lại,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p daihocthudo 28/12/2019 10 0

 • Lý luận giáo dục: Phần 2

  Lý luận giáo dục: Phần 2

  Tài liệu Giáo dục và các vấn đề lí luận: Phần 2 sẽ mang đến cho bạn đọc các nội dung về khái niệm, bản chất và hệ thống của lí luận giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Phương pháp giáo dục, người giáo viên chủ nhiệm lớp, hệ thống phương pháp giáo dục, các chức năng của người giáo viên chủ nhiệm,... Để nắm nội dung mời các bạn...

   47 p daihocthudo 28/12/2019 13 0

 • Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI: Kinh nghiệm của các quốc gia - Phần 1

  Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI: Kinh nghiệm của các quốc gia - Phần 1

  Tài liệu được chia thành 5 nội dung, phần 1 tài liệu gồm 3 nội dung đầu trình bày về: Chiến lược phát triển nền giáo dục một số quốc gia và tổ chức quốc tế; tổ chức thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010; các chính tài liệu và giải pháp chung cấp hệ thống. Tài liệu được hình thành trên cơ sở các công trình nghiên cứu và các...

   379 p daihocthudo 28/12/2019 14 0

 • Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI: Kinh nghiệm của các quốc gia - Phần 2

  Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI: Kinh nghiệm của các quốc gia - Phần 2

  Phần 2 tài liệu cung cấp về 2 nội dung sau: Chính tài liệu và giải pháp phát triển giáo dục mầm non và phổ thông; chính tài liệu và giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp, đại học và sau đại học. Hy vọng tài liệu sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ chỉ đạo hoạt động thực tiễn trong ngành giáo dục, đặc biệt là các nhà lý luận,...

   276 p daihocthudo 28/12/2019 13 0

 • Từ nghiên cứu đến công bố: Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Phần 1

  Từ nghiên cứu đến công bố: Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Phần 1

  Tài liệu Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Từ nghiên cứu đến công bố khoa học xuất phát từ một thực trạng: sự hiện diện của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế còn quá khiêm tốn. Một trong những khó khăn của nhiều người làm nghiên cứu khoa học ở Việt Nam là chưa quen với cách viết một bài báo khoa học, và còn hạn chế về việc sử...

   357 p daihocthudo 28/12/2019 16 0

 • Từ nghiên cứu đến công bố: Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Phần 2

  Từ nghiên cứu đến công bố: Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Phần 2

  Tài liệu này ngoài hướng dẫn cách trình bày một bài báo khoa học, còn chỉ dẫn cách trình bày báo cáo bằng PowerPoint trong các hội nghị khoa học quốc tế. Mỗi chương trong tài liệu đều được minh hoạ bằng những ví dụ cụ thể, phần lớn đều trích từ những bài báo của chính tác giả đã công bố trên các tập san quốc tế. Trong tài liệu cũng có 2...

   275 p daihocthudo 28/12/2019 15 0

 • Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên: Phần 1

  Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên: Phần 1

  Để giúp giáo viên tự học, tự bồi dưỡng là chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng bộ tài liệu gồm các module được xếp theo các nhóm tương ứng với các chủ đề trong nội dung bồi dưỡng 3. Tài liệu Lập kế hoạch dạy học - Nâng cao năng lực của giáo viên gồm có 4 module. Phần 1 của tài liệu sau đây sẽ trình bày 2 module với nội dung về...

   110 p daihocthudo 19/11/2019 29 0

 • Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên: Phần 2

  Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên: Phần 2

  Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên: Phần 2 sẽ tiếp tục với nội dung gồm 2 module 15 và 16. Nội dung 2 module này sẽ cung cấp cho người học kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học, hồ sơ dạy học. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

   97 p daihocthudo 19/11/2019 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số