Học liệu mở

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý (Tập 1): Phần 2

  Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 cuốn "Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các phương pháp thu thập dữ kiện, các dụng cụ đo lường, nghiên cứu mô tả, nghiên cứu khảo sát,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   138 p daihocthudo 27/06/2020 14 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý (Tập 1): Phần 1

  Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học, nền tảng của nghiên cứu, vấn đề và giả thuyết nghiên cứu, chọn mẫu và tính ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p daihocthudo 27/06/2020 12 0

 • Ebook 99 tình huống sư phạm và những giải pháp ứng xử: Phần 2

  Ebook 99 tình huống sư phạm và những giải pháp ứng xử: Phần 2

  99 tình huống sư phạm là 99 thử thách mà người giáo viên phải vượt qua, nhưng phải đúng với những nguyên lí giáo dục, nguyên tắc sư phạm, sát với tình hình thực tế và có hiệu quả cao. Tài liệu cũng đưa ra những giải pháp ứng xử được số đông lựa chọn và ý kiến kèm theo cùng dư luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   112 p daihocthudo 30/04/2020 28 0

 • Ebook 99 tình huống sư phạm và những giải pháp ứng xử: Phần 1

  Ebook 99 tình huống sư phạm và những giải pháp ứng xử: Phần 1

  Ebook 99 tình huống sư phạm và những giải pháp ứng xử điển hình từ thực tiễn giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học. Trong số 99 tình huống sư phạm được nêu trong tài liệu này có 72 tình huống đã có những giải pháp ứng xử để bạn đọc tham khảo và 27 tình huống đang chờ người ứng xử. Mời các bạn cùng tham khảo...

   100 p daihocthudo 30/04/2020 26 0

 • Ebook 300 tình huống giao tiếp sư phạm (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Ebook 300 tình huống giao tiếp sư phạm (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Cuốn sách 300 tình huống giao tiếp sư phạm sẽ trình bày các tình huống xoay quanh những vấn đề cơ bản nhất trong quá trình giao tiếp sư phạm. Phần 1 cuốn sách là các tình huống giao tiếp sư phạm giữa giáo viên - học sinh, tình huống giao tiếp sư phạm giữa giáo viên – giáo viên.

   190 p daihocthudo 30/04/2020 26 0

 • Ebook 300 tình huống giao tiếp sư phạm (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Ebook 300 tình huống giao tiếp sư phạm (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc nội dung phân tích một số tình huống giao tiếp sư phạm, một số tình huống giao tiếp sư phạm hay, một số mẩu chuyện về giao tiếp sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   185 p daihocthudo 30/04/2020 26 0

 • Ebook Nghệ thuật và khoa học dạy học - Luận cứu toàn diện về dạy học hiệu quả: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật và khoa học dạy học - Luận cứu toàn diện về dạy học hiệu quả: Phần 1

  Cuốn sách gồm 10 câu hỏi mục tiêu, gồm 10 chương, mỗi chương đề cập tới các câu hỏi ở mức độ chi tiết cần thiết, chúng tạo ra một trình tự lập kế hoạch logic cho việc thiết kế quá trình dạy học hiệu quả. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sách.

   53 p daihocthudo 30/04/2020 26 0

 • Ebook Nghệ thuật và khoa học dạy học - Luận cứu toàn diện về dạy học hiệu quả: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật và khoa học dạy học - Luận cứu toàn diện về dạy học hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách giúp người đọc trả lời các câu hỏi: Tôi phải làm gì để giúp học sinh xây dựng và kiểm nghiệm các giả thuyết về kiến thức mới; tôi phải làm gì để thu hút sự tham gia của học sinh, tôi phải làm gì để thiết lập duy trì nội quy và các quy tắc ứng xử trên lớp; tôi phải làm gì để nhận biết và ghi nhận...

   69 p daihocthudo 30/04/2020 23 0

 • Từ phương pháp dạy học chương trình hóa đến phương pháp học chương trình hóa

  Từ phương pháp dạy học chương trình hóa đến phương pháp học chương trình hóa

  Bài viết này trình bày nhận xét của tác giả về hai phương pháp dạy và học nói trên cũng như mối liên quan giữa chúng cùng với phần phân tích lý do tại sao bài giảng chương trình hóa thường được biên soạn ở dạng trang web. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p daihocthudo 30/04/2020 29 0

 • Những thay đổi cấp thiết trong dạy - học dịch trước vận thế hội nhập

  Những thay đổi cấp thiết trong dạy - học dịch trước vận thế hội nhập

  Bài viết căn cứ từ thực tế dạy dịch đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao năng lực dịch thuật cho học sinh, bao gồm: Tái nhận thức nguyên tắc dịch cơ bản, đề xuất ứng dụng phương pháp dạy - học dịch theo loại hình nhiệm vụ, mở rộng phạm vi thực tiễn dạy dịch và chú trọng đến vấn đề văn hóa trong dạy học - dịch…

   11 p daihocthudo 30/04/2020 33 0

 • Bài giảng lí luận và phương pháp dạy học môn GDCD ở trường trung học phổ thông

  Bài giảng lí luận và phương pháp dạy học môn GDCD ở trường trung học phổ thông

  (NB) Nội dung tài liệu giới thiệu tới bạn về lí luận và phương pháp dạy học môn GDCD ở trường trung học phổ thông gồm: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu bộ môn lí luận và phương pháp dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông; những nguyên tắc cơ bản trong dạy học bộ môn Giáo dục công dân; các phương pháp dạy học...

   108 p daihocthudo 30/04/2020 29 0

 • Các biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ước kết hợp với tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

  Các biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ước kết hợp với tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

  Trong dạy học lịch sử ở Trường phổ thông, do đặc trưng môn học, tài liệu nói chung và đồ dùng trực quan quy ước1 cùng với tài liệu thành văn2 nói riêng đóng vai trò rất quan trọng. Nó không chỉ phục vụ cho việc hình thành tri thức, mà còn góp phần giáo dục và rèn luyện kỹ năng học tập bộ môn. Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ trình bày...

   11 p daihocthudo 30/04/2020 33 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số