Học liệu mở

 • Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 1

  Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục" trình bày các nội dung: Tổng quan cách nghiên cứu, viết các bài trắc nghiệm dùng ở lớp học, sử dụng các bài trắc nghiệm dùng ở lớp học để giảng dạy và đánh giá, những khái niệm định lượng cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p daihocthudo 27/06/2022 2 0

 • Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 2

  Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục" trình bày các nội dung: Dự báo thành tích học tập trong tương lai, độ giáo trị và độ tin cậy của các bài trắc nghiệm, trắc nghiệm về năng lực và thành quả học tập,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p daihocthudo 27/06/2022 2 0

 • Ebook Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông (In lần thứ bảy): Phần 1

  Ebook Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông (In lần thứ bảy): Phần 1

  Ebook Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông (In lần thứ bảy): Phần 1 giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương đầu bao gồm: Khái quát về tình huống sư phạm, xây dựng và sử dụng tình huống sư phạm để dạy học lý luận về công tác giáo dục học sinh cho sinh viên các trường đại học sư phạm. Mời các bạn...

   86 p daihocthudo 27/06/2022 2 0

 • Ebook Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông (In lần thứ bảy): Phần 2

  Ebook Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông (In lần thứ bảy): Phần 2

  Ebook Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông (In lần thứ bảy): Phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung chương 3 - Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p daihocthudo 27/06/2022 2 0

 • Ebook Tự kỷ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn - Phần 1

  Ebook Tự kỷ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn - Phần 1

  Ebook Tự kỷ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn - Phần 1 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề chung về rối loạn phổ tự kỷ, phát hiện sớm, chẩn đoán và đánh giá tự kỉ ở trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p daihocthudo 27/06/2022 1 0

 • Ebook Tự kỷ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn - Phần 2

  Ebook Tự kỷ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn - Phần 2

  Ebook Tự kỷ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn - Phần 2 cung cấp cho người cho đọc các nội dung: Can thiệp, giáo dục và trị liệu cho trẻ tự kỉ, phối hợp với gia đình và các lực lượng trong việc can thiệp, giáo dục và trị liệu cho trẻ tự kỉ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p daihocthudo 27/06/2022 1 0

 • Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 1

  Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xã hội học giáo dục" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số vấn đề chung của xã hội học và xã hội học giáo dục, giáo dục và hệ thống xã hội, hệ thống giáo dục và nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p daihocthudo 27/06/2022 1 0

 • Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Xã hội học giáo dục giới thiệu tới người đọc các nội dung: Xã hội hóa cá nhân, xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, nhóm học sinh, sinh viên; nghề giáo viên và nhà giáo, phương pháp nghiên cứu xã hội học giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p daihocthudo 27/06/2022 1 0

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên với mục tiêu môn Khoa học tự nhiên hình thành, phát triển ở học sinh năng lực khoa học tự nhiên, bao gồm các thành phần: nhận thức khoa học tự nhiên, tìm hiểu tự nhiên, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học; đồng thời cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác góp phần hình...

   90 p daihocthudo 27/06/2022 1 0

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí với các phương pháp giáo dục của môn Vật lí góp phần phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học, nhằm hình thành, phát triển năng lực vật lí cũng như góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực chung được quy định trong Chương trình tổng thể.

   38 p daihocthudo 27/06/2022 1 0

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học với mục tiêu: phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã được xác định trong Chương trình tổng thể, đồng thời góp phần chủ yếu hình thành, phát triển năng lực tin học cho học sinh.

   85 p daihocthudo 27/06/2022 1 0

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể trình bày quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông; mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông; yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực; kế hoạch giáo dục; định hướng về nội dung giáo dục; định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; điều...

   53 p daihocthudo 27/06/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số