Học liệu mở

 • Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm trình bày các nội dung: Nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, tâm lý học lứa tuổi thiếu niên, tâm lý học tuổi thanh niên học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p daihocthudo 29/11/2022 3 0

 • Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 2

  Phần 2 giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm trình bày các nội dung: Tâm lý học dạy học, tâm lý học giáo dục đạo đức, tâm lý học nhân cách giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p daihocthudo 29/11/2022 3 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu khoa học" giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương đầu bao gồm: Những vấn đề chung về khoa học và công nghệ, phương pháp nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p daihocthudo 26/10/2022 95 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu khoa học" giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Phương pháp lựa chọn và triển khai đề tài khoa học, luận văn và luận án khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p daihocthudo 26/10/2022 16 0

 • Ebook Phát triển giáo dục, phát triển con người phục vụ phát triển xã hội - kinh tế: Phần 1

  Ebook Phát triển giáo dục, phát triển con người phục vụ phát triển xã hội - kinh tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phát triển giáo dục, phát triển con người phục vụ phát triển xã hội - kinh tế" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thành tựu 50 năm nền quốc học nhân dân, văn hóa và giáo dục nhân cách văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   156 p daihocthudo 29/08/2022 36 0

 • Ebook Quản lý giáo dục hòa nhập: Phần 1

  Ebook Quản lý giáo dục hòa nhập: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý giáo dục hòa nhập" giới thiệu tới người đọc nội dung 2 module đầu tiên bao gồm: Giáo dục hòa nhập và người khuyết tật, quản lý giáo dục hòa nhập người khuyết tật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   180 p daihocthudo 29/08/2022 46 0

 • Ebook Quản lý giáo dục hòa nhập: Phần 2

  Ebook Quản lý giáo dục hòa nhập: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quản lý giáo dục hòa nhập" giới thiệu tới người đọc nội dung module 3: Quản lý trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, quản lý can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập mầm non, quản lý giáo dục hòa nhập cấp tiểu học, quản lý giáo dục hòa nhập cấp trung học.... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   227 p daihocthudo 29/08/2022 33 0

 • Ebook Quản lý giáo dục: Phần 1

  Ebook Quản lý giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý giáo dục" trình bày các nội dung: Tổng quan về quản lý, các mô hình quản lý nhà nước về giáo dục, kinh nghiệm quốc tế về quản lý giáo dục, quản lý nhà nước về giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   208 p daihocthudo 29/08/2022 38 0

 • Ebook Quản lý giáo dục: Phần 2

  Ebook Quản lý giáo dục: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Quản lý giáo dục" trình bày các nội dung: Quản lý tài chính trong giáo dục, quản lý chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục, quản lý thiết bị dạy học trong nhà trường, thông tin quản lý giáo dục trong nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   200 p daihocthudo 29/08/2022 29 0

 • Ebook Những thủ thuật trong dạy học: Các chiến lược, nghiên cứu và lý thuyết về dạy học dành cho các giảng viên đại học và cao đẳng - Phần 1

  Ebook Những thủ thuật trong dạy học: Các chiến lược, nghiên cứu và lý thuyết về dạy học dành cho các giảng viên đại học và cao đẳng - Phần 1

  Những thủ thuật trong dạy học - Các chiến lược, nghiên cứu và lý thuyết về dạy học dành cho các giảng viên đại học và cao đẳng: Phần 1 gồm các nội dung chính như: biên soạn chương trình chuẩn bị cho một khóa học; lập kế hoạch cho hoạt động học tập của sinh viên; gặp mặt lớp buổi đầu tiên; thuyết trình; tổ chức thảo luận, đặt vấn...

   189 p daihocthudo 29/08/2022 29 0

 • Ebook Những thủ thuật trong dạy học: Các chiến lược, nghiên cứu và lý thuyết về dạy học dành cho các giảng viên đại học và cao đẳng - Phần 2

  Ebook Những thủ thuật trong dạy học: Các chiến lược, nghiên cứu và lý thuyết về dạy học dành cho các giảng viên đại học và cao đẳng - Phần 2

  Nội dung phần 2 Những thủ thuật trong dạy học: Các chiến lược, nghiên cứu và lý thuyết về dạy học dành cho các giảng viên đại học và cao đẳng gồm các nội dung chính như: xem xét tính đa dạng xã hội của sinh viên; những sinh viên có vấn đề; tư vấn và giúp đỡ; thẩm định và nâng cao việc giảng dạy của bạn, sử dụng sinh viên, các đôi bạn...

   110 p daihocthudo 29/08/2022 23 0

 • Ebook Dạy học định hướng hành động - cơ sở và áp dụng: Phần 1

  Ebook Dạy học định hướng hành động - cơ sở và áp dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Dạy học định hướng hành động - cơ sở và áp dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về quan điểm dạy học định hướng hành động; các cơ sở tâm lý học của dạy học định hướng hành động; quy trình vận dụng quan điểm dạy học định hướng hành động vào thực tế giảng dạy.

   169 p daihocthudo 29/08/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số