Học liệu mở

 • Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Kỹ năng lãnh đạo – xây dựng nhóm đây là kỹ năng mềm quan trọng của bất kỳ quản trị viên cấp nào. Phát triển kỹ năng lãnh đạo không phải là việc muốn là được ngay mà là quá trình dài. Đó là quá trình phấn đấu và rèn luyện của mỗi cá nhân. Để nắm rõ hơn về các kỹ năng mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và xây...

   20 p daihocthudo 27/09/2021 5 0

 • Giáo trình Kỹ năng hướng nghiệp và chuẩn bị hành trang việc làm - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình Kỹ năng hướng nghiệp và chuẩn bị hành trang việc làm - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình Kỹ năng hướng nghiệp và chuẩn bị hành trang việc làm cung cấp cho người học những kiến thức như: Hướng nghiệp là gì?; Vấn đề của sinh viên khi hướng nghiệp; Ba tiêu chí của một nghề nghiệp đúng; Mô hình cây nghề nghiệp; Quy trình tự hướng nghiệp

   33 p daihocthudo 27/09/2021 4 0

 • Giáo trình Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình “Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định” được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên trong cách tư duy và phản xạ trước những vấn đề phát sinh trong cuộc sống lẫn công việc để gặt hái thành công trong mọi hoàn cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p daihocthudo 27/09/2021 5 0

 • Giáo trình Kỹ năng đạt mục tiêu và lập kế hoạch - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình Kỹ năng đạt mục tiêu và lập kế hoạch - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình Kỹ năng đạt mục tiêu và lập kế hoạch tìm hiểu Kỹ năng xây dựng mục tiêu và tạo động lực, vậy một khi đã có mục tiêu bài toán quan trọng là làm cách nào đạt được mục tiêu đó? Tìm giải quyết bài toán này, chúng tôi biên soạn giáo trình Kỹ năng đạt mục tiêu – Lập kế hoạch với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên tự lập...

   23 p daihocthudo 27/09/2021 5 0

 • Giáo trình Kỹ năng xây dựng mục tiêu và tạo động lực cho bản thân - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình Kỹ năng xây dựng mục tiêu và tạo động lực cho bản thân - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình “Kỹ năng xây dựng mục tiêu và tạo động lực cho bản thân” này được đúc kết từ những kiến thức về quản lý hiện đại cùng với những kinh nghiệm của tác giả qua nhiều năm công tác và giảng dạy trong nhiều môi trường khác nhau. Để học tốt và ứng dụng được những kiến thức này, yêu cầu người học bên cạnh việc tham gia đầy...

   19 p daihocthudo 27/09/2021 5 0

 • Giáo trình Kỹ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình Kỹ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình Kỹ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng cung cấp cho người học những kiến thức như: cung cấp cho người học những kiến thức như: Sáu bước tìm việc; Các bước tìm việc cụ thể: Định vị bản thân; Lên danh sách lựa chọn; Tìm hiểu nhà tuyển dụng; Gây ấn tượng ở vòng hồ sơ; Chinh phục vòng phỏng vấn.

   36 p daihocthudo 27/09/2021 4 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng học tập bậc đại học - ThS. Nguyễn Đông Triều

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng học tập bậc đại học - ThS. Nguyễn Đông Triều

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng học tập bậc đại học gồm có 2 phần, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về môi trường học tập bậc đại học; Kỹ năng học đại học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p daihocthudo 27/09/2021 5 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng thuyết trình - ThS. Nguyễn Đông Triều

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng thuyết trình - ThS. Nguyễn Đông Triều

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng thuyết trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kỹ năng thuyết trình; Xây dựng cấu trúc một bài thuyết trình; Kỹ năng thực hiện bài thuyết trình;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p daihocthudo 27/09/2021 5 0

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình Kỹ năng giao tiếp - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình Kỹ năng giao tiếp thể hiện những nội dung cốt yếu trong hoạt động giao tiếp; những điều nên và không nên trong giao tiếp; những đặc điểm riêng và cách thức giao tiếp với các cá nhân, các nền văn hóa, các môi trường khác nhau.

   92 p daihocthudo 27/09/2021 5 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - ThS. Nguyễn Đông Triều

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - ThS. Nguyễn Đông Triều

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên trong cách tư duy và phản xạ trước những vấn đề phát sinh trong cuộc sống lẫn công việc để gặt hái thành công trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động và phức tạp như hiện nay.

   37 p daihocthudo 27/09/2021 5 0

 • Giáo trình Kỹ năng khám phá bản thân - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình Kỹ năng khám phá bản thân - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình Kỹ năng khám phá bản thân cung cấp cho người học những kiến thức như: Khám phá bản thân là gì? Vì sao ta cần khám phá bản thân; Sáu cách để khám phá bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p daihocthudo 27/09/2021 4 0

 • Giáo trình Kỹ năng làm việc nhóm - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Giáo trình Kỹ năng làm việc nhóm - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

  Kỹ năng làm việc nhóm là môi trường tốt để bạn có thể phát triển kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc từ việc học hỏi các thành viên trong nhóm. Nhất là đối với các bạn sinh viên mới ra trường, mới bắt đầu bước vào môi trường công sở. Và khi bạn đã có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thì việc thăng tiến trong công...

   27 p daihocthudo 27/09/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số