Học liệu mở

Quyết định số 09/QĐ-UBTDTT-TT.II

Quyết định số 09/QĐ-UBTDTT-TT.II - Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT về ban hành Luật bóng chuyền và Luật bóng chuyền bãi biển Quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.