Học liệu mở

 • Lập kế hoạch dạy học - Nâng cao năng lực của giáo viên: Phần 1

  Lập kế hoạch dạy học - Nâng cao năng lực của giáo viên: Phần 1

  Để giúp giáo viên tự học, tự bồi dưỡng là chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng bộ tài liệu gồm các module được xếp theo các nhóm tương ứng với các chủ đề trong nội dung bồi dưỡng 3. Tài liệu Lập kế hoạch dạy học - Nâng cao năng lực của giáo viên gồm có 4 module. Phần 1 của tài liệu sau đây sẽ trình bày 2 module với nội dung về...

   110 p daihocthudo 19/11/2019 1 0

 • Lập kế hoạch dạy học - Nâng cao năng lực của giáo viên: Phần 2

  Lập kế hoạch dạy học - Nâng cao năng lực của giáo viên: Phần 2

  Tài liệu Lập kế hoạch dạy học - Nâng cao năng lực của giáo viên: Phần 2 sẽ tiếp tục với nội dung gồm 2 module 15 và 16. Nội dung 2 module này sẽ cung cấp cho người học kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học, hồ sơ dạy học. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

   97 p daihocthudo 19/11/2019 0 0

 • Giáo dục chuyên nghiệp và một số vấn đề lý luận đổi mới phương pháp dạy - học: Phần 2

  Giáo dục chuyên nghiệp và một số vấn đề lý luận đổi mới phương pháp dạy - học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, tài liệu Giáo dục chuyên nghiệp và một số vấn đề lý luận đổi mới phương pháp dạy - học: Phần 2 sẽ tiếp tục trình bày chi tiết về đổi mới phương pháp dạy - học. Phần này gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Vé đổi mới phương pháp dạy - học ở đại học và cao đẳng, mô hình dạy - học tích cực lấy...

   20 p daihocthudo 19/11/2019 0 0

 • Giáo dục chuyên nghiệp và một số vấn đề lý luận đổi mới phương pháp dạy - học: Phần 1

  Giáo dục chuyên nghiệp và một số vấn đề lý luận đổi mới phương pháp dạy - học: Phần 1

  Tài liệu Giáo dục chuyên nghiệp và một số vấn đề lý luận đổi mới phương pháp dạy - học của tác giả Nguyễn Quang Huỳnh trình bày về cơ sở kinh tế - xã hội của nền giáo dục chuyên nghiệp, đề cập đến giáo dục kỹ thuật tổng hợp - cơ sở của giáo dục chuyên nghiệp, mục tiêu đào tạo; nghiên cứu về đổi mới phương pháp dạy - học ở...

   187 p daihocthudo 19/11/2019 0 0

 • Đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay với các tư duy lý luận của Đảng: Phần 1

  Đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay với các tư duy lý luận của Đảng: Phần 1

  Tài liệu chuyên khảo Đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay với các tư duy lý luận của Đảng giới thiệu một cách có hệ thống những quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta về đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ...

   58 p daihocthudo 19/11/2019 0 0

 • Đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay với các tư duy lý luận của Đảng: Phần 2

  Đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay với các tư duy lý luận của Đảng: Phần 2

  Tài liệu Đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay với các tư duy lý luận của Đảng: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Tính tất yếu khách quan và thước đo giá trị đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình mới, biểu hiện trong thực tiễn tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng, quan điểm và giải pháp...

   71 p daihocthudo 19/11/2019 0 0

 • Xã hội học tập - Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học - Phần 1

  Xã hội học tập - Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học - Phần 1

  Tài liệu "Xã hội học tập - Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học" mang đến cho bạn đọc các vấn đề về: Giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời và xã hội học tập; các kỹ năng tự học; tự học ở các lứa tuổi. Tài liệu gồm có 11 chương và được chia thành 2 phần, nội dung phần 1 sẽ bao gồm các nội dung chính như: Cơ sở lý luận...

   225 p daihocthudo 19/11/2019 1 0

 • Xã hội học tập - Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học - Phần 2

  Xã hội học tập - Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học - Phần 2

  Ebook Xã hội học tập - Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học: Phần 2 trình bày những nội dung chính như: Ghi nhớ và vận dụng kiến thức, tìm hiểu cơ sở tư duy các môn học để tự học đạt hiệu quả cao, các cơ sở đào tạo cần có các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng tự học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   193 p daihocthudo 19/11/2019 0 0

 • Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về xã hội học nhận thức - Phần 1

  Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về xã hội học nhận thức - Phần 1

  Cuốn sách "Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về xã hội học nhận thức" được viết bởi hai tác giả P.Berger và T.Luckmann, phần 1 được chia sẻ dưới đây gồm các nội dung như: một lý thuyết về xã hội theo lối tiếp cận hiện tượng học của P.Berger và T.Luckmann; những điểm độc đáo của công trình; những đặc trưng của thực tại...

   111 p daihocthudo 19/11/2019 0 0

 • Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về xã hội học nhận thức - Phần 2

  Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về xã hội học nhận thức - Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của tài liệu "Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về xã hội học nhận thức" sẽ tiếp tục với các nội dung về: những nền tảng của sự nhận thức trong đời sống thường nhật; xã hội xét như là thực tại khách quan; cách tổ chức xã hội nhằm bảo tồn vũ trụ, nội tâm hóa thực tại; nội tâm hóa và cấu trúc...

   224 p daihocthudo 19/11/2019 0 0

 • Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 1

  Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những giá trị tinh thần của tôn giáo, tín ngưỡng mặt trời, những tôn giáo du nhập được người Việt chấp nhận, lễ hội với văn hóa tâm linh người Việt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p daihocthudo 19/11/2019 0 0

 • Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 2

  Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của tài liệu Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kiến trúc tôn giáo là đỉnh cao của kiến trúc dân tộc, trọng tâm của văn hóa tôn giáo là nghệ thuật tạo hình, tranh thờ dân gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p daihocthudo 19/11/2019 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số