Học liệu mở

汉语听力教程修订本 (第一册) - HanYu TingLi: Phần 2

Cuốn giáo trình nghe Hán ngữ này có thể giúp người đang học tiếng Trung có thể cải thiện kỹ năng nghe của mình. Đây là cuốn giáo trình rất hữu ích sử dụng kèm bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển nhằm tăng cường kỹ năng nghe của người học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.