Học liệu mở

Bài giảng Giáo dục môi trường ở tiểu học - ĐH Phạm Văn Đồng (2014)

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần cơ bản của môi trường, tài nguyên thiên nhiên, các nguyên lí sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường, sự tác động của con người đối với môi trường,..... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.