Học liệu mở

Bài giảng IC3 GS4 - Bài 15: Công dân kỷ nguyên số

Nội dung của bài giảng bài 15 giúp người học biết được các tiêu chuẩn truyền thông chuyên nghiệp; biết được cách thức để tránh các hành vi không phù hợp khi trực tuyến; có hiểu biết cơ bản về sở hữu trí tuệ, bản quyền và các quy định cấp phép; hiểu được công thái học và cách thiết lập máy tính của bạn;... Mời các bạn tham khảo.