Học liệu mở

Bài giảng Những vấn đề tiếng Việt hiện đại: Phần 1

Bài giảng Những vấn đề tiếng Việt hiện đại được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung gồm 2 phần lớn, phần 1 là sơ lược về sự hình thành và phát triển của ngữ pháp chức năng, cấu trúc cú pháp của câu tiếng Việt theo quan điểm ngữ pháp chức năng.