Học liệu mở

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 6 - TS. Đào Nam Anh

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 6: Thiết kế giao diện giữa người và máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, thiết kế các mẫu thu thập thông tin, thiết kế các tài liệu ra, các báo cáo, các giao diện khác. Mời các bạn cùng tham khảo.