Học liệu mở

Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 - Lê Thị Minh Nguyện

Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 do Lê Thị Minh Nguyện biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Giới thiệu UML, Unified modeling language (uml), UML và các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm.