Học liệu mở

Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 3 - Lê Thị Minh Nguyện

Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Use case, các khái niệm mô hình hóa UC, luồng sự kiện trong UC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.