Học liệu mở

Bài giảng Quản lý công - Bài 1: Giới thiệu

Bài giảng Quản lý công - Bài 1 trình bày những nội dung: Giới thiệu – thông tin môn học/mục tiêu/phương pháp; chủ đề hàng tuần, lịch sử ngành học – từ hành chính công đến quản lý công, một số gợi ý. Mời các bạn cùng tham khảo.