Học liệu mở

Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 6

Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 6 cung cấp cho người học các kiến thức về thiết lập Layer cho bản vẽ thiết kế thông qua việc tìm hiểu các bước thiết lập Layer, đổi nét theo Layer, tắt bật Layer, đóng băng Layer, khóa Layer, hướng dẫn cách vẽ và đặt nét theo Layer. Mời các bạn cùng tham khảo.