Học liệu mở

Bài giảng Trắc địa ảnh và viễn thám - TS. Huỳnh Văn Chương

Bài giảng Trắc địa ảnh và viễn thám cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở toán học của phương pháp đo ảnh; Những tính chất hình học cơ bản của bản đồ trong chụp ảnh hàng không; Nguyên lý nhìn và đo lập thể. Mời các bạn cùng tham khảo!