Học liệu mở

Biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh

Bài viết trình bày một số biện pháp giáo dục KNTBV cho trẻ MG 5 - 6 tuổi qua tổ chức hoạt động khám phá môi trường xung quanh ở trường MN, bao gồm: (1) Sử dụng các phương tiện trực quan nhằm rèn luyện kĩ năng nhận biết các nguy cơ mất an toàn; (2) Sử dụng tình huống về sự nguy hiểm cần tự bảo vệ;...