Học liệu mở

Cơ sở lý luận về Giá trị học: Phần 2

Nối tiếp phần 1, tài liệu Cơ sở lý luận về Giá trị học: Phần 2 tiếp tục mang đến những bài học về giá trị trong nhân cách sống của con người thông qua các bài mục cụ thể là: Trách nhiệm xã hội, giá trị xã hội cao quý nhất, giá trị gia đình, giá trị chung của nhân loại, một số giá trị từ hiện đại và hậu hiện đại, biến động phức tạp một số giá trị ở Việt Nam,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.