Học liệu mở

Ebook Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Phần 1 - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

Ebook Cẩm nang sở hữu trí tuệ được biên soạn nhằm cung cấp cho độc giả một tài liệu tham khảo về các lĩnh vực khác nhau của sở hữu trí tuệ, qua đó góp phần thúc đẩy việc áp dụng hệ thống sở hữu trí tuệ trong các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất và kinh doanh. Sau đây là phần 1 của cuốn sách, mời các bạn tham khảo.