Học liệu mở

Ebook Đình làng Việt (Châu thổ Bắc Bộ): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Đình làng Việt (Châu thổ Bắc Bộ)" trình bày các nội dung 3 chương cuối bao gồm: Chạm khắc ở đình làng, về lễ hội gắn với đình làng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.