Học liệu mở

Ebook Phương pháp mới phiên dịch - biên dịch Anh - Việt, Việt - Anh (cuốn 2): Phần 2

Cuốn sách "Phương pháp mới phiên dịch - biên dịch Anh - Việt, Việt - Anh" là cuốn sách thứ hai trong bộ sách luyện phiên dịch và biên dịch (dịch viết) gồm 4 cuốn được áp dụng cho cấp học đầu tiên, tương đương với trình độ A hoặc năm 1. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.