Học liệu mở

Ebook Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào (Tập 1 - In lần thứ sáu): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào" do NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ấn hàng trình bày các kiến thức về sinh học tế bào bao gồm: Cấu trúc tế bào, màng tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.