Học liệu mở

Giáo trình Bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường THCS (Tập 1): Phần 1

Phần 1 giáo trình "Bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường THCS" cung cấp cho người học các kiến thức về cơ sở lý luận về thiết bị dạy học, công tác thiết bị dạy học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.