Học liệu mở

Giáo trình Kinh doanh Xuất bản phẩm: Phần 1

Giáo trình Kinh doanh Xuất bản phẩm cung cấp những kiến thức cơ bản về thị trường xuất bản phẩm, về lịch sử phát hành sách, về các khâu nghiệp vụ kinh doanh cũng như quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm ở Việt Nam. Giáo trình chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học; kinh doanh xuất bản phẩm trong hoạt động xuất bản; lịch sử Phát hành sách Việt Nam; thị trường xuất bản phẩm. Mời các bạn tham khảo.