Học liệu mở

Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải một số bài toán bằng phương pháp VÉC TƠ

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu phương pháp véc tơ giải bài tập toán theo hướng hình thành và rèn luyện cho học sinh kỹ năng vận dụng kiến thức véc tơ để giải toán. Mời các bạn tham khảo!