Học liệu mở

Tài liệu giáo dục khởi nghiệp dùng cho giáo viên trung học phổ thông

"Tài liệu giáo dục khởi nghiệp dùng cho giáo viên trung học phổ thông" giúp học sinh xác định được kinh doanh là gì và tầm quan trọng của kinh doanh trong xã hội. Học sinh sẽ phát triển được tư duy và hành động có tính kinh doanh cho bản thân. Những thành quả có thể có được và những thách thức phải vượt qua của người làm kinh doanh. Học sinh phát triển được sự tự tin và khả năng chấp nhận mạo hiểm một cách có tính toán. Học sinh có suy nghĩ tích cực, cởi mở về khởi nghiệp kinh doanh.