Học liệu mở

Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 2

Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 2 trình bày các hoạt động của cố vấn học tập trong các trường đại học ở Việt Nam, đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau về thực trạng hoạt động của cố vấn học tập ở các trường đại học Việt Nam hiện nay, các hoạt động thực tế về cố vấn học tập ở một số trường đại học Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.