Học liệu mở

Ebook Dân tộc Chàm lược sử: Phần 1

Cuốn sách Dân tộc Chàm lược sử này được sưu tầm, đối chiếu và tổng hợp từ các tài liệu về những sự kiện lịch sử dân tộc Chàm để phổ biến đến người đọc, để người đọc hiểu biết thêm về lịch sử của một dân tộc đã từng huy hoàng trong quá khứ. Nội dung cuốn sách được biên soạn thành 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 5 chương, trình bày các nội dung sau: Champa và dân tộc Chàm, người Chăm lập quốc, từ triều đại Pânduranga đến triều đại Indrapura, Vương quốc Chàm từ đầu thế kỷ 11 đến giữa thế kỷ 12, Vương quốc Chàm từ cuối thế kỷ 12 đến cuối thế kỷ 13. Mời các bạn cùng đón đọc.