Học liệu mở

 • Ebook Hỏi đáp về các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: Phần 1

  Cuốn sách "Hỏi đáp về các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp" có nội dung phân tích đặc điểm tình hình, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của 7 chiến dịch. Phần 1 chúng ta sẽ tìm hiểu về: Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947, Chiến dịch Biên giới, Chiến dịch Hòa Bình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p daihocthudo 24/05/2023 31 2

 • Ebook Hỏi đáp về các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hỏi đáp về các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp" có nội dung phân tích đặc điểm tình hình, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của các chiến lược còn lại bao gồm: Chiến dịch Tây Bắc, Chiến dịch Bắc Tây Nguyên, Chiến dịch Thượng Lào năm 1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ. Mời các bạn...

   108 p daihocthudo 24/05/2023 24 1

 • Giáo trình Phong tục tập quán Ấn Độ: Phần 2

  Giáo trình Phong tục tập quán Ấn Độ: Phần 2

  Giáo trình Phong tục tập quán Ấn Độ: Phần 2 gồm có 4 chương với những nội dung chính như sau: Chương 5: Hôn nhân - Bổn phận thiêng liêng; Chương 6: Ngôi nhà - Nỗi sợ mắt quỷ; Chương 7: Tang ma - Sự trở về với đại ngã; Chương 8: Lễ hội và hành hương - Con đường đến với thần linh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   189 p daihocthudo 31/01/2023 55 0

 • Giáo trình Phong tục tập quán Ấn Độ: Phần 1

  Giáo trình Phong tục tập quán Ấn Độ: Phần 1

  Giáo trình Phong tục tập quán Ấn Độ: Phần 1 gồm có 4 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và các phép bí tích Ấn Độ; Chương 2: Trang phục - Quan niệm về vẻ đẹp linh thánh; Chương 3: Ẩm thực - Hướng tới sự tinh khiết; Chương 4: Sinh nở - Sự trả nợ sinh thành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p daihocthudo 31/01/2023 56 0

 • Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 1): Phần 1

  Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 1): Phần 1

  Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 1) có nội dung bao gồm sơ lược về lịch sử Việt Nam bắt đầu từ Kỷ Hồng Bàng, Kỷ nhà Thục, Kỷ nhà Triệu, ....đến Kỷ nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm bao gồm quyển thủ, ngoại kỷ quyển 1 - 5. Mời các bạn cùng tham...

   212 p daihocthudo 27/12/2022 41 1

 • Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 1): Phần 2

  Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 1): Phần 2

  Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 1): Phần 2 là Bản kỷ với 4 quyển như sau: Quyển 1: kỷ nhà Đinh, kỷ nhà Lê; Quyển 2: kỷ nhà Lý: Thái Tổ, Thái Tông; Quyển 3: Thánh Tông, Nhân Tông; Quyển 4: Anh Tông, Cao Tông, Huệ Tông, Chiêu Hoàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   157 p daihocthudo 27/12/2022 40 1

 • Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 3): Phần 1

  Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 3): Phần 1

  Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 3): Phần 1 gồm phần dịch và phần chú giải Bản kỷ từ quyển 14 đến quyển 19 như sau: Quyển 14: Hiến Tông, Túc Tông, Uy Mục; Quyển 15: Tương Dực, Đà Vương, Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Khanh; Quyển 16: Trang Tông, Trung Tông, Anh Tông, Mạc Đăng Doanh đến...

   300 p daihocthudo 27/12/2022 32 1

 • Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 3): Phần 2

  Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 3): Phần 2

  Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 3): Phần 2 là phần phụ lục với bản dịch Đại Việt sử ký tục biên quyển 20 và 21 do nhà nghiên cứu Hán Nôm Ngô Thế Long thực hiện và sách dẫn để tra cứu do Bộ môn phương pháp luận sử học thuộc khoa sử Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội thực hiện. Mời...

   161 p daihocthudo 27/12/2022 31 1

 • Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 1

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 1

  Cuốn sách "Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918)" gồm có 8 chương, được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1 cấu trúc hệ thống quan lại dưới triều Nguyễn, chương 2 quan lại trong cuộc cải cách của nhà nước quân chủ, chương 3 quan và lại thử bàn dưới góc độ xã hội...

   254 p daihocthudo 26/10/2022 130 2

 • Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 5 bước ngoặt của thế kỷ, cải cách quan trường; chương 6 đi tìm một quy trình đào tạo mới (1900-1915); chương 7 tiến tới một nghề mới (1899- 1912) ; chương 8 sự vận hành của bộ máy quan và lại. Mời các bạn cùng...

   262 p daihocthudo 26/10/2022 112 1

 • Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 1

  Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 1

  Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 1 gồm có 3 chương như sau: Chương I Đông Á trước những biến chuyển của thế giới và nguy cơ xâm thực của chủ nghĩa tư bản phương Tây; Chương II Cải cách Minh Trị ở Nhật Bản (1868 - 1912); Chương III Cải cách giáo dục ở Nhật Bản thời kỳ Minh Trị Duy Tân....

   198 p daihocthudo 26/10/2022 54 0

 • Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 2

  Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX gồm có 4 chương sau: Chương IV Cải cách ở Xiêm thời Chulalongkorn (1868 - 1910); Chương V Phong trào cải cách ở Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX; Chương VI Những xu hướng cải cách ở Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XIX đến...

   205 p daihocthudo 26/10/2022 114 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdsphanoi
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcdsphanoi269436914vi