Học liệu mở

Ebook Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 Tiếng Anh

Ebook Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 Tiếng Anh sau đây được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về cấu trúc ngữ pháp; kỹ năng đọc và nghe tiếng Anh. Đặc biệt, sách còn đưa ra một số đề thi tuyển sinh vào lớp 10 để các bạn luyện tập.