Học liệu mở

Ebook Người Chàm Hồi giáo miền Tây Nam phần Việt Nam: Phần 1

Ebook Người Chàm Hồi giáo miền Tây Nam phần Việt Nam phần 1 giới thiệu đến các bạn quá trình lịch sử của chủng tộc Chàm như: sơ lược về nguồn gốc và những đặc điểm hình thể của người Chàm, cuộc di cư của người Chàm sang Campuchia và miền Tây Nam phần Việt Nam cùng với cuộc di cư của người Chàm về đô thành; tín ngưỡng và tổ chức xã hội của người Chàm; nếp sinh hoạt và các tập tục trong gia đình người Chàm Hồi giáo... Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.