Học liệu mở

Ebook Những câu chuyện về gương hiếu học: Phần 1

Từ ngàn đời nay, truyền thống hiếu học và xem hiếu thảo với cha mẹ là tiêu chuẩn hàng đầu để con người hoàn thiện bản thân. Thời đại nào cũng vậy, những tấm gương hiếu học, hiếu thảo đều được ghi vào sử sách. Cuốn sách tập hợp những câu chuyện tiêu biểu về những tấm gương hiếu học như: Vu Tự Đức - tấm gương hiếu học, Nguyễn Quán Nho - quan trạng với bèo, Vũ Duệ - cõng em học lỏm, Nguyễn Khuyến đốt lá để đọc sách, Lê Quý Đôn - tài học dọc ngang một đời,... Mời các bạn cùng tham khảo.