Học liệu mở

Ebook Vài lời ngỏ với bạn trẻ: Phần 1 - NXB Văn học

Ebook gồm 12 bài viết: 1. Dùng tiếng Việt làm chuyển ngữ ở bậc Đại học; 2. Tìm một giải pháp cho ngành xuất bản Việt Nam; 3. Lật qua hồ sơ thanh niên; 4. Vấn đề thông cảm lẫn nhau giữa chính quyền và nhân dân; 5. Vấn đề tư thục; 6. Phỏng vấn về vấn đề thời cuộc của báo Hoài Bão; 7. Thân phận người dân các nước chậm tiến; 8. Một nền giáo dục phục vụ; 9. Tình hình xuất bản từ Tết Mậu Thân (1968) đến nay; 10. Vấn đề kiểm duyệt; 11. Sau mười tám năm tiếp xúc với người Mỹ và vài suy tư về phong trào về nguồn; 12. Vài lời ngỏ với bạn trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 cuốn sách.