Học liệu mở

Ebook Văn hóa cổ Chămpa: Phần 1

Cuốn sách "Văn hóa cổ Chămpa" cung cấp cho bạn đọc những kiến thức lịch sử về một nền văn hóa rực rỡ của một trong những quốc gia đã từng tồn tại trên dải đất Việt Nam - Chămpa. Sách được chia thành 2 phần ebook, trong phần 1, bạn đọc sẽ tìm hiểu về tình hình nghiên cứu văn hóa Chăm từ trước đến nay, đồng thời cuốn sách sẽ trình bày khái quát về lịch sử vương quốc Chămpa và những di sản văn hóa vật chất của người Chăm còn duy trì đến hôm nay. Mời các bạn cùng tham khảo.