Học liệu mở

Ebook Văn minh phương Tây - Lịch sử & văn hóa: Phần 1

Cuốn sách "Văn minh phương Tây - Lịch sử & văn hóa" phác họa đầy đủ một bức tranh hoành tráng nhất về diện mạo con người phương Tây từ cổ đại đến ngày nay qua những chặng đường phát triển kỳ diệu lẫn những biến động của xã hội phương Tây. Cuốn sách được tác giả Edward McNall Burns biên soạn thành 32 chương với 7 giai đoạn lớn. Trong ebook Lịch sử, văn hóa và văn minh phương Tây: Phần 1 này sẽ trình bày 5 giai đoạn, đó là: Từ buổi đầu lịch sử; thời văn minh Hy-La cổ đại; đầu thời Trung cổ và sự chuyển tiếp sang thế giới hiện đại; văn minh phương Tây hiện đại (khoảng 1500 - 1789): Chủ nghĩa trọng thương, Chính thể chuyên chế, Chủ nghĩa duy lý. Mời các bạn cùng tham khảo.