Học liệu mở

Ebook Việt sử tân biên (Quyển 5: Việt Nam kháng Pháp sử): Phần 2

Nối tiếp nội dung ở phần 1 ebook Việt sử tân biên (Quyển 5: Việt Nam kháng Pháp sử), phần 2 trình bày những ý chính như: các biến cố ngoài Bắc Kỳ, hòa ước năm Nhâm Tuất (1874); tàn cục của phong kiến Việt Nam, cuộc bảo hộ của nước Pháp, hòa ước năm Giáp Thân (1884); các phong trào cách mạng chống Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.