Học liệu mở

Giáo dục di sản thông qua việc nghiên cứu và thiết kế các sản phẩm lưu niệm từ một số biểu tượng mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về các biểu tượng đặc trưng văn hóa Hùng Vương, ứng dụng và thiết kế các sản phẩm lưu niệm, từ những nét đặc trưng đó tạo ra những sản phẩm mang giá trị văn hóa, góp phần giáo dục di sản, quảng bá thương hiệu du lịch, văn hóa của Phú Thọ ở trong nước và nước ngoài.