Học liệu mở

Giáo trình Lý luận văn học 2: Phần 1

Giáo trình Lý luận văn học 2 do ThS. Phan Văn Tiến và TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh cùng biên soạn. Phần 1 của cuốn giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khái quát về tác phẩm văn học và các yếu tố của chỉnh thể tác phẩm như: khái niệm về tác phẩm văn học, đề tài, chủ đề, tư tưởng, ý nghĩa, nhân vật, cốt truyện và kết cấu của tác phẩm, lời văn nghệ thuật trong tác phẩm văn học. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.