Học liệu mở

Giáo trình Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1

Giáo trình Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về microsoft access, bảng và mối quan hệ, truy vấn, mẫu biểu, macro và menu. Mời các bạn cùng tham khảo!