Học liệu mở

Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Quan hệ kinh tế quốc tế" giới thiệu tới người học các nội dung: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế và thị trường thế giới, chính sách thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.