Học liệu mở

Hệ thống di tích thờ Ngô Quyền tại Hải Phòng với hoạt động thực hành nghiệp vụ hướng dẫn của khoa du lịch

Việc khai thác hệ thống di tích thờ Ngô Quyền tại Hải Phòng phục vụ hoạt động thực hành nghiệp vụ hướng dẫn là rất cần thiết. Qua đó tôn vinh những di sản văn hóa quý báu của địa phương, là tư liệu để sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu cũng như giới thiệu về thời kỳ lịch sử Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng tới du khách, giúp giáo dục thế hệ trẻ truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.