Học liệu mở

Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 1

Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 1 cung cấp một số cơ sở lí luận cần thiết về một số mô hình dạy học hiện đại mà chúng tôi gọi là các mô hình dạy học tích cực đang được áp dụng hiện nay, cụ thể là: Tổ chức hoạt động học tập tích cực, tự chủ trong mô hình dạy học truyền thống, phân loại kiến thức Vật lí phổ thông và việc xác định phương thức tư duy hình thành từng loại kiến thức, hiểu biết lịch sử Vật lí - yếu tố tạo nên năng lực sư phạm của giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo.