Học liệu mở

Ebook English grammar in use: Part 1

Tài liệu English grammar in use giới thiệu tới người học 130 bài ngữ pháp tiếng Anh và 5 phụ lục giải thích các trường hợp đặc biệt của ngữ pháp tiếng Anh. Phần 1 Tài liệu giới thiệu các bài học từ bài 1 đến bài 76. Mời các bạn cùng tham khảo.