Học liệu mở

Ebook English grammar in use: Part 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu English grammar in use, phần 2 trình bày các bài học về động từ và danh từ, mệnh đề quan hệ, tính từ, trật tự từ, giới từ,... Đây là một Tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai muốn tự học tiếng Anh dùng làm tư liệu học tập và nghiên cứu.