Học liệu mở

Ebook Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa học xã hội và nhân văn: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa học xã hội và nhân văn" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung kết quả nghiên cứu về vấn đề nghiên cứu khoa học của sinh viên, nhận thức của sinh viên về hoạt động nghiên cứu khoa học, những khó khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình nghiên cứu khoa học, đánh giá chung về kết quả thực nghiệm tác động rèn luyện kỹ năng định hướng nghiên cứu của sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo.