Học liệu mở

Ebook Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào (Tập 1 - In lần thứ sáu): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào" trình bày các kiến thức về năng lượng sinh học bao gồm: Năng lượng và sự trao đổi chất, hô hấp tế bào, quang hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.