Học liệu mở

Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

Phần 1 giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng trình bày các nội dung: Công nghệ phục vụ của lễ tân khách sạn, công nghệ phục vụ buồng trong khách sạn, công nghệ phục vụ bàn trong khách sạn - nhà hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.