Học liệu mở

Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu gồm 2 nội dung sau: Việt Nam học trong con mắt người nước ngoài và Những gợi ý tổ chức học tập. Tác giả dựa trên cơ sở nhu cầu thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu, với tinh thần thực sự cầu thị tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, tài liệu học tập với nội dung về khu vực học và nhập môn Việt Nam học để phục vụ cho sinh viên Việt Nam học và những ai quan tâm đến vấn đề trên. Mời các bạn cùng tham khảo.